Unios tariffhistorie – hovedoppgjøret 2006

Tariffområde KS

Helga Hjetland, leder av Unio kommune.

– Vi har hatt en lang og vanskelig mekling, og vi har fått en avtale vi vil anbefale. Vi har fått en arbeidstidsavtale som inneholder leseplikter og kompetanselønnssystemet er bevart, sier forhandlingsleder i Unio kommune, Helga Hjetland.

– Over tid har vi sett flere angrep på arbeidstakernes opparbeidede rettigheter. I årets oppgjør stod lærernes arbeidstid og kompetanselønnssystem under press. Unio har samlet slått tilbake dette angrepet, fortsetter Hjetland.

Samlet sett er rammen for oppgjøret bra. Det gis et generelt tillegg på 2,6 prosent, minimum 7500 kroner per 1. mai i år. I tillegg får alle et generelt tillegg på 7500 kroner 1. mai neste år. Sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og førskolelærere har fått økt minstelønnssatsen på 10-årstrinnet med 15 200 kroner per 1. mai 2006 og ytterligere 7500 kroner 1. mai 2007. Det gir da en samlet økning på 22 700 kroner. Dessuten inneholder rammen en lokal pott på 1,4 prosent, som betyr mellom 4000 og 4500 kroner per årsverk. Lørdags- og søndagstillegget er også hevet.

– Vi har fått en 4-årig arbeidstidsavtale. Avtalen inneholder undervisningsplikter, tid til kontaktlærere og rådgiver, og vi har fått på plass bedre ordninger for lærere over 55 år. Vi har også bevart kompetanselønnssystemet. Dette er en sentral avtale som også har en lokal fleksibilitet. Den skal gi rom for lokale prosesser og gi en god skole i framtida, påpeker forhandlingslederen.

Det har vært stor avstand og en svært vanskelig situasjon i meklingen.

– Vi er glade for at regjeringen skjønte alvoret i situasjonen og bidro til at oppgjøret kom på plass, sier Helga Hjetland.

Last ned