Unios tariffhistorie – hovedoppgjøret 2002

Tariffområde stat

Helga Hjetland, leder av UHOs forhandlingsutvalg i stalig tariffområde i 2002. UHO var en ny hovedorganisasjon ved årets oppgjør.

Med et prosenttillegg på lønnstabellen for våre medlemmer har UHO-stat startet en snuoperasjon for utdanningsgruppene. Et av de største tabelltilleggene som er gitt siden 80-tallet gir en bedre lønnsmessig uttelling for våre medlemmer.

– Vi har lykkes med å starte en snuoperasjon for utdanningsgruppene i offentlig sektor som kan være med på å sikre statens velferdstilbud. Innenfor de rammene som er gitt på tabelltillegg, justeringer og lokale forhandlinger, gis det muligheter til å ivareta både politiets spesielle behov, samt de andre medlemsgruppene våre, sier forhandlingsleder i UHO-stat, Helga Hjetland.

Avtalen gir et flatt tillegg på 7500 kroner på alle lønnstrinn til og med lønnstrinn 30. Fra lønnstrinn 30 til og med 70 gis et tillegg på 3,1 prosent. For de fleste av våre medlemmer gir dette fra 7500 til 14 900 i kronetillegg.

I tillegg er det avsatt 1,9 prosent til lokale forhandlinger fra 1. september 2002 og 1,5 prosent til sentrale justeringer fra 1. august 2002. Her ligger det gode muligheter for våre grupper.

UHO-Stat er glade for å ha fått en forhandlingsløsning. Av andre positive elementer kan vi nevne at rammen for boliglån er blitt økt med 50 prosent, fra 500 000 til 750 000 kroner. Det er gitt forbedringer på skift- og turnusarbeid og tjenestereiser. Kompetansemidlene er økt til 50 millioner kroner og det er kommet flere seniorpolitiske tiltak. I tillegg er det gitt en uke pappapermisjon som er uavhengig av velferdspermisjonen.

– UHO er fornøyd med at vi i vårt første oppgjør i staten har fått et resultat vi kan anbefale våre medlemmer, avslutter Helga Hjetland.

Last ned

  • Protokoll
  • Unios krav 1