Unios tariffhistorie – hovedoppgjøret 2002

Tariffområde KS

Laila-Brith Josefsen, bak til venstre, ledet UHO-KS i 2002-oppgjøret.

Forhandlingsutvalget mente at resultatet av forhandlinger og mekling var starten på en snuoperasjon for UHOs medlemmer.

Imidlertid vil det være vanskelig å vurdere hele resultatet før de lokale forhandlingene er gjennomført. Først da vil det være mulig å få oversikt over hvordan lønnsrelasjonene mellom forskjellige grupper har blitt. Forhandlingsutvalget mener at vårt krav om 250 000 kroner som minstelønn var et riktig krav, og det var en seier at vi fikk full innfrielse av dette. Det vil bli viktig å følge med på om minstelønnssatsene fortsetter å være minstelønnssatser.

Hovedtariffoppgjøret og de store systemomleggingene medførte mye oppfølgingsarbeid. Blant annet ble det gjennomført to runder med lokale forhandlinger med påfølgende organisatorisk behandling av de forhandlingene som førte til brudd. Det ble gjennomført en viss koordinering av den organisatoriske behandlingen gjennom UHO. Alle bruddsakene ble løst gjennom den organisatoriske behandlingen. Det dukket opp mange utfordringer i de lokale forhandlingene hvor KS også ga råd som UHO i flere sammenhenger oppfattet som å være i strid med premissene for tariffavtalen. Dette dreide seg blant annet om at flere kommuner trakk de tilleggene som var avtalt skulle gis gjennom den sentrale avtalen per 1.7.2003 inn som en del av de lokale forhandlingene.

I forlengelse av dette oppgjøret ble det også gjennomført forhandlinger om forbundsvise og generelle særavtaler. Forhandlinger om de generelle særavtalene ble gjennomført av en gruppe fra UHO med to representanter på hver avtale.

De avtalene det ble forhandlet om var:
• særavtalen om arbeidstøy
• særavtalen om følge av pasient
• lederavtalen
• reiseregulativet

Alle avtalene ble ferdigbehandlet uten brudd og gjennomgående med mindre endringer.

Last ned

  • Protokoll
  • Unios krav 1