Unios forhandlingsutvalg

Unio forhandler på seks tariffområder. Finn ditt område under på siden.

Forhandlingsutvalgene i Unio forhandler med arbeidsgivere på avtaleområdene medlemmene tilhører. Under lønnsoppgjøret fungerer Utdanningsforbundets leder, Geir Røsvoll, også som leder av Unios forhandlingsutvalg på KS-området. Det innebærer at han er forhandlingsleder for samtlige medlemmer på KS-området i Unio, som i tillegg til undervisningspersonale og barnehagelærere i kommunene også blant annet omfatter kommunalt ansatte sykepleiere. I tariffsammenheng er han altså forhandlingsleder og talsperson for både lærere og sykepleiere i kommunal sektor.

Det samme gjelder for Lill Sverresdatter Larsen i Spekter. Hun er leder for Norsk Sykepleierforbund, mens hun i tariffsammenheng er forhandlingsleder i hele Unio Spekter-området. Likeledes er Forskerforbundets leder, Guro Elisabeth Lind, forhandlingsleder i Unios forhandlingsutvalg i staten, der for eksempel også våre medlemmer i Politiets Fellesforbund er.

Forhandlingsleder for Unio i Oslo kommune er Marianne Lange Krogh (Utdanningsforbundet). Forhandlingsleder for Unio i Virke er Eirik Rikardsen (Norsk Sykepleierforbund). Forhandlingsleder for Unio i KA (Kirken) er Gun Hafsaas (Presteforeningen).

Unios medlemstall per tariffområde