Unio Virkes forhandlingsutvalg

Eirik Rikardsen
leder

send e-post

950 52 951

Norsk Sykepleierforbund

Bjørg Ratvik
nestleder

send e-post

918 99 770

Utdanningsforbundet

Magnus Buflod
medlem

send e-post

905 12 600

Norsk Sykepleierforbund

Trude Hansen
medlem

send e-post

994 02 409

Norsk Sykepleierforbund

Kjell Magne Mørk
medlem

send e-post

917 65 554

Norsk Sykepleierforbund

Petter Sommervold
medlem

send e-post

970 85 336

Forskerforbundet

Stine Malerød
medlem

send e-post

22 93 30 50

Norsk Fysioterapeutforbund

Martin Ølander
medlem

send e-post

 940 05 047

fellesordningen (Akademikerforbundet)

Observatører:

Kamilla Lemb Herbjørnsen
observatør

send e-post

924 95 217

Norsk Ergoterapeutforbund

Per Hostad
observatør

send e-post

 952 25 800

Presteforeningen

Carl Christian Grue Solberg
observatør

send e-post

976 22 185

Norsk Radiografforbund

Bente Ørberg
observatør

send e-post

468 17 719

Bibliotekarforbundet

Angelina Christiansen
observatør

send e-post

959 60 115

Utdanningsforbundet