Unio Virkes forhandlingsutvalg

Eirik Rikardsen
leder

send e-post

950 52 951

Norsk Sykepleierforbund

Bjørn Sævareid
nestleder

send e-post

934 53 405

Utdanningsforbundet

Kjell Magne Mørk
medlem

send e-post

917 65 554

Norsk Sykepleierforbund

Magnus Buflod
medlem

send e-post

905 12 600

Norsk Sykepleierforbund

Trude Hansen
medlem

send e-post

994 02 409

Norsk Sykepleierforbund

Petter Sommervold
medlem

send e-post

970 85 336

Forskerforbundet

Stine Malerød
medlem

send e-post

22 93 30 50

Norsk Fysioterapeutforbund

Martin Ølander
medlem

send e-post

 940 05 047

fellesordningen (Akademikerforbundet)

Observatører:

Berit Førli
observatør

send e-post

926 36 210

Norsk Ergoterapeutforbund

Per Hostad
observatør

send e-post

 952 25 800

Presteforeningen

Carl Christian Grue Solberg
observatør

send e-post

976 22 185

Norsk Radiografforbund

Bente Ørberg
observatør

send e-post

468 17 719

Bibliotekarforbundet

Andreas Melberg
observatør

send e-post

976 64 487

Utdanningsforbundet