Unio Virke

Virke er hovedorganisasjonen for handel og tjenester, og organiserer virksomheter innen varehandel, kunnskap, teknologi, reiseliv, service, helse, utdanning, kultur og frivillighet.

Unio har 6 280 medlemmer på dette tariffområdet per 1.1.2019. Flest medlemmer har Norsk Sykepleierforbund (2 957) og Utdanningsforbundet (1 618).

Forhandlingsleder i Unio Virke er Kari Tangen (Norsk Sykepleierforbund). Forhandlingsutvalget til Unio Virke består ellers av:

Bjørn Sævareid (nestleder)
Eirik Rikardsen
Kjell Magne Mørk
Magnus Buflod
Andreas Christensen
Kirsti Glad
Per Hostad

Observatører:
Berit Førli
Ole André Gjerde
Bente Ørberg

Sekretær: Atle Gullestad

Hovedavtale/parallellavtale

Siste nytt om tariff på Unio Virke-området: