Unio Virke

Virke er hovedorganisasjonen for handel og tjenester, og organiserer virksomheter innen varehandel, kunnskap, teknologi, reiseliv, service, helse, utdanning, kultur og frivillighet.

Unio har 6 890 medlemmer på dette tariffområdet per 1.1.2024.

Norsk Sykepleierforbund: 3 012
Utdanningsforbundet: 2 034
Forskerforbundet: 1 283
Norsk Fysioterapeutforbund: 176
Akademikerforbundet: 103
Norsk Ergoterapeutforbund: 99
Presteforeningen: 93
Norsk Radiografforbund: 59
Bibliotekarforbundet: 17
Det norske Diakonforbund: 14

Forhandlingsleder i Unio Virke er Eirik Rikardsen (Norsk Sykepleierforbund). Sekretær er Andra Mandt.

Forhandlingsutvalget til Unio Virke finner du her

Pressekontakter for Unio Virke

Kristina Storeng
spesialrådgiver
Norsk Sykepleierforbund
mobil: 959 31 004
[email protected]

Jan-Christian Kolstø
kommunikasjonssjef
Unio
mobil: 920 56 081
[email protected]

Hovedavtale/parallellavtale

Eirik Rikardsen
forhandlingsleder

send e-post

 950 52 951

Andrea Mandt
sekretær

send e-post

 977 49 074

Siste nytt om tariff på Unio Virke-området: