Unio Virke

Virke er hovedorganisasjonen for handel og tjenester, og organiserer virksomheter innen varehandel, kunnskap, teknologi, reiseliv, service, helse, utdanning, kultur og frivillighet.

Unio har 6 719 medlemmer på dette tariffområdet per 1.1.2022.

Norsk Sykepleierforbund: 2 938
Utdanningsforbundet: 1 917
Forskerforbundet: 1 217
Norsk Fysioterapeutforbund: 251
Akademikerforbundet: 103
Norsk Ergoterapeutforbund: 100
Presteforeningen: 99
Norsk Radiografforbund: 59
Bibliotekarforbundet: 18
Det norske Diakonforbund: 17

Forhandlingsleder i Unio Virke er Eirik Rikardsen (Norsk Sykepleierforbund). Sekretær er Iril Myrvang Gjørv.

Forhandlingsutvalget til Unio Virke finner du her

Pressekontakter for Unio Virke

Kristina Storeng
spesialrådgiver
Norsk Sykepleierforbund
mobil: 932 45 226
[email protected]

Jan-Christian Kolstø
kommunikasjonssjef
Unio
mobil: 920 56 081
[email protected]

Hovedavtale/parallellavtale

Siste nytt om tariff på Unio Virke-området: