Unio Virke

Virke er hovedorganisasjonen for handel og tjenester, og organiserer virksomheter innen varehandel, kunnskap, teknologi, reiseliv, service, helse, utdanning, kultur og frivillighet.

Unio har 6 912 medlemmer på dette tariffområdet per 1.1.2023.

Norsk Sykepleierforbund: 3 065
Utdanningsforbundet: 2 021
Forskerforbundet: 1 263
Norsk Fysioterapeutforbund: 169
Akademikerforbundet: 113
Norsk Ergoterapeutforbund: 99
Presteforeningen: 88
Norsk Radiografforbund: 57
Bibliotekarforbundet: 21
Det norske Diakonforbund: 16

Forhandlingsleder i Unio Virke er Eirik Rikardsen (Norsk Sykepleierforbund). Sekretær er Iril Myrvang Gjørv.

Forhandlingsutvalget til Unio Virke finner du her

Pressekontakter for Unio Virke

Kristina Storeng
spesialrådgiver
Norsk Sykepleierforbund
mobil: 932 45 226
[email protected]

Jan-Christian Kolstø
kommunikasjonssjef
Unio
mobil: 920 56 081
[email protected]

Hovedavtale/parallellavtale

Eirik Rikardsen
forhandlingsleder

send e-post

 950 52 951

Iril Myrvang Gjørv
sekretær

send e-post

 481 01 316

Siste nytt om tariff på Unio Virke-området: