Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har ansvaret for den sektorovergripende arbeidsgiverpolitikken i staten.

Lønns- og arbeidsvilkårene i staten skal understøtte virksomhetenes arbeid med å rekruttere og beholde kvalifiserte medarbeidere. Dette er avgjørende for å levere gode tjenester til innbyggere og næringsliv. KDD har fullmakt til å forhandle og inngå avtaler på vegne av staten med hovedsammenslutningene.

Unio har 35 033 medlemmer i statlig tariffområde per 1.1.2022. De største gruppene er forskerne og politiet.

Forskerforbundet: 14 626
Politiets Fellesforbund: 14 179
Utdanningsforbundet: 2 243
Norsk Sykepleierforbund: 1 580
Akademikerforbundet: 1 219
Skatterevisorenes Forening: 450
Norsk Fysioterapeutforbund: 237
Norsk Ergoterapeutforbund: 218
Bibliotekarforbundet: 173
Det norske maskinistforbund: 50
Presteforeningen: 44
Norsk Radiografforbund: 6
Norsk Tannpleierforening: 4
Det norske Diakonforbund: 4

Forhandlingsleder i Unio stat er Guro Elisabeth Lind (Forskerforbundet). Sekretær er Iril Myrvang Gjørv.

Forhandlingsutvalget til Unio stat finner du her

Pressekontakter for Unio stat

Lars Kolltveit
kommunikasjonsleder / presse- og samfunnskontakt
Forskerforbundet
mobil: 990 39 161
[email protected]

Nora Sørensen
seniorrådgiver – kommunikasjon og likestilling
Unio
mobil: 907 98 91
[email protected]

AVTALER

Last ned (pdf)
Last ned (pdf)

Siste nytt om tariff på statsområdet: