Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet (DFD) har ansvaret for den sektorovergripende arbeidsgiverpolitikken i staten.

Lønns- og arbeidsvilkårene i staten skal understøtte virksomhetenes arbeid med å rekruttere og beholde kvalifiserte medarbeidere. Dette er avgjørende for å levere gode tjenester til innbyggere og næringsliv. DFD har fullmakt til å forhandle og inngå avtaler på vegne av staten med hovedsammenslutningene.

Unio har 36 292 medlemmer i statlig tariffområde per 1.1.2024. De største gruppene er forskerne og politiet.

Forskerforbundet: 15 534
Politiets Fellesforbund: 14 272
Utdanningsforbundet: 2 333
Norsk Sykepleierforbund: 1 704
Akademikerforbundet: 1 334
Skatterevisorenes Forening: 411
Norsk Fysioterapeutforbund: 239
Norsk Ergoterapeutforbund: 228
Bibliotekarforbundet: 159
Det norske maskinistforbund: 33
Presteforeningen: 28
Norsk Tannpleierforening: 8
Norsk Radiografforbund: 7
Det Norske Diakonforbund: 2

Forhandlingsleder i Unio stat er Guro Elisabeth Lind (Forskerforbundet). Sekretær er Andrea Mandt.

Forhandlingsutvalget til Unio stat finner du her

Pressekontakter for Unio stat

Lars Kolltveit
kommunikasjonsleder / presse- og samfunnskontakt
Forskerforbundet
mobil: 990 39 161
[email protected]

Nora Sørensen
seniorrådgiver – kommunikasjon og likestilling
Unio
mobil: 907 98 91
[email protected]

Guro Elisabeth Lind
forhandlingsleder

send e-post

 480 22 525

Andrea Mandt
sekretær

send e-post

 977 49 074

AVTALER

Last ned (pdf)
Last ned (pdf)

Siste nytt om tariff på statsområdet: