Unio Spekters forhandlingsutvalg

Lill Sverresdatter Larsen
leder

send e-post

913 74 037

Norsk Sykepleierforbund

Bent Ronny Mikalsen
nestleder

send e-post

913 14 088

 fellesordningen (Norsk Radiografforbund)

Kai Øivind Brenden
medlem

send e-post

908 65 362

Norsk Sykepleierforbund

Kari Tangen
medlem

send e-post

913 12 591

Norsk Sykepleierforbund

Lars Petter Eriksen
medlem

send e-post

924 54 970

Norsk Sykepleierforbund

Oskar Nilssen
medlem

send e-post

917 51 539

Norsk Sykepleierforbund

Kirsten Hagen
medlem

send e-post

995 72 667

Norsk Sykepleierforbund

Gerty Lund
medlem

send e-post

414 63 253

Norsk Fysioterapeutforbund

Stine Malerød
medlem

send e-post

22 93 30 50

Norsk Fysioterapeutforbund

Bjørg Ratvik
medlem

send e-post

918 99 770

Utdanningsforbundet

Jorunn Solgaard
medlem

send e-post

993 85 442

Forskerforbundet

Eystein Madland Hagesæther
medlem

send e-post

940 16 825

 fellesordningen (Akademikerforbundet)

Observatører:

Hege Munthe
observatør

send e-post

402 02 829

Norsk Ergoterapeutforbund

Rune Johnsrud
observatør

send e-post

977 93 156

Det norske maskinistforbund

Bente Ørberg
observatør

send e-post

468 17 719

Bibliotekarforbundet

Gun Hafsaas
observatør

send e-post

906 59 403

Presteforeningen

Carl Christian Grue Solberg
observatør

send e-post

976 22 185

Norsk Radiografforbund