Arbeidsgiverforeningen Spekter er en av Norges ledende arbeidsgiverforeninger for private og offentlige eide virksomheter, og har til sammen over 238 000 ansatte.

Spekter er dominerende innen sektorene helse, samferdsel og kultur.

Unio har totalt 51 519  medlemmer i tariffområdet Spekter (48 893 i Spekter helse og 2 626 i Spekter trad.) per 1.1.2022. Norsk Sykepleierforbund er Unios største forbund i dette tariffområdet.

Spekter helse (område 10 og 13)

Norsk Sykepleierforbund: 41 860
Norsk Radiografforbund: 2 439
Norsk Fysioterapeutforbund: 1 533
Forskerforbundet: 1 126
Norsk Ergoterapeutforbund: 668
Utdanningsforbundet: 478
Akademikerforbundet: 370
Det norske maskinistforbund: 326
Presteforeningen: 67
Bibliotekarforbundet: 11
Norsk Tannpleierforening: 11
Det norske Diakonforbund: 4

Spekter trad. (område 1–9 og 11–12)

Norsk Sykepleierforbund: 800
Utdanningsforbundet: 521
Akademikerforbundet: 473
Forskerforbundet: 399
Norsk Fysioterapeutforbund: 209
Norsk Radiografforbund: 208
Norsk Ergoterapeutforbund: 12
Bibliotekarforbundet: 2
Norsk Tannpleierforening: 1
Presteforeningen: 1

Forhandlingsleder i Unio Spekter er Lill Sverresdatter Larsen (Norsk Sykepleierforbund). Sekretær er Rolf Stangeland.

Forhandlingsutvalget til Unio Spekter finner du her

Pressekontakter for Unio Spekter

Tore Bollingmo
kommunikasjonssjef, Norsk Sykepleierforbund
mobil: 928 40 177
[email protected]

Jan-Christian Kolstø
kommunikasjonssjef, Unio
mobil: 920 56 081
[email protected]

AVTALER

Siste nytt om tariff på Spekter-området: