Unio Spekter

Spekter er en av landets fire store arbeidsgiverforeninger, som sammen med de fire store hovedorganisasjonene på arbeidstakersiden utgjør “partene i arbeidslivet”

Unio har 47 923 medlemmer i tariffområdet Spekter (Spekter helse, Lovisenberg og Spekter trad) per 1.1.2019. Norsk Sykepleierforbund er, med sine 39 205 medlemmer, Unios største forbund i dette tariffområdet.

Forhandlingsutvalget til Unio Spekter består av:

Lill Sverresdatter Larsen, leder
Bent Ronny Mikalsen, nestleder
Kai Øivind Brenden
Harald Jesnes
Lars Petter Eriksen
Oskar Nilssen
Line Spiten
Kirsten Hagen
Gerty Lund
Bente Eide
Bjørg Ratvik
Vegard Thorbjørnsen
Rune Johnsrud
Brit-Toril Lundt

Observatører:
Eystein Madland Hagesæther
Kristian Mollestad
Ole André Gjerde

Sekretær: Rolf Stangeland

AVTALER

Last ned (pdf)

Siste nytt om tariff på Spekter-området: