Unio Spekter

Spekter er en av landets fire store arbeidsgiverforeninger, som sammen med de fire store hovedorganisasjonene på arbeidstakersiden utgjør “partene i arbeidslivet”

Unio har 47 923 medlemmer i tariffområdet Spekter (Spekter helse, Lovisenberg og Spekter trad) per 1.1.2019. Norsk Sykepleierforbund er, med sine 39 205 medlemmer, Unios største forbund i dette tariffområdet.

Forhandlingsleder i Unio Spekter er Eli Gunhild By (Norsk Sykepleierforbund).
Forhandlingsutvalget til Unio Spekter består ellers av:

Bent Ronny Mikalsen (nestleder)
Karen Loise K. Bjøro
Harald Jesnes
Lars Petter Eriksen
Oskar Nilssen
Line Spiten
Kirsten Hagen
Fred Hatlebrekke
Bente Eide
Kristina Brovold Liknes
Vegard Thorbjørnsen
Rune Johnsrud
Brit-Toril Lundt

Sekretær: Rolf Stangeland

AVTALER

Last ned (pdf)

Siste nytt om tariff på Spekter-området: