Unio Oslo kommunes forhandlingsutvalg

Marianne Lange Krogh
leder

send e-post

986 13 299

Utdanningsforbundet

Bård Eirik Ruud
nestleder

send e-post

930 39 049

Norsk Sykepleierforbund

Camilla Neerland Berglund
medlem

send e-post

904 02 080

Utdanningsforbundet

Christian Evenshaug
medlem

send e-post

959 75 296

Utdanningsforbundet

Ellinor Gilberg
medlem

send e-post

915 79 562

Utdanningsforbundet

Ida Næss Hjetland
medlem

send e-post

480 08 355

Utdanningsforbundet

Stine Sund
medlem

send e-post

958 87 839

Utdanningsforbundet

Thomas Toddy Valås
medlem

send e-post

928 00 639

Utdanningsforbundet

Kjell Magne Mørk
medlem

send e-post

917 65 554

Norsk Sykepleierforbund

Atle Thorstensen
medlem

send e-post

902 90 910

Norsk Sykepleierforbund

Marianne Hauger
medlem

send e-post

481 32 318

Norsk Fysioterapeutforbund

Bjørg Sundøy
medlem

send e-post

415 29 717

Forskerforbundet

Knut Walle-Hansen
medlem

send e-post

948 37 172

Det norske maskinistforbund

Ingvild Baadsvik
medlem

send e-post

997 72 588

fellesordningen (Akademikerforbundet)

Observatører:

Kamilla Lemb Herbjørnsen
observatør

send e-post

924 95 217

Norsk Ergoterapeutforbund

Hege Bergravf Johnsen
observatør

send e-post

414 32 892

Bibliotekarforbundet

Vivi-Ann Hoff-Olsen
observatør

send e-post

928 38 318

Norsk Tannpleierforening