Unio-lederen om årets oppgjør

Unio-leiar Ragnhild Lied.

Unio-styret har vedtatt Unios inntektspolitiske uttalelse. Den er førende for årets oppgjør.

Publisert: 1. september 2020

– I år har koronapandemien satt oss i en helt spesiell situasjon med en stram økonomi. Lønnstakere med høyere utdanning i offentlig sektor henger fortsatt etter tilsvarende grupper i privat sektor. Den stramme økonomien gir lite rom for å rette opp i dette i år. Vi skal likevel gjennomføre ordinære oppgjør der vi forhandler både rammer og fordeling, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Den inntektspolitiske uttalelsen understreker at koronapandemien har vist hvor gjensidig avhengige offentlig og privat sektor er av hverandre.

– Ansatte i offentlig sektor leverer gode tjenester som er avgjørende for den samlede verdiskapingen i samfunnet, sier Lied.

En kunnskapsbasert og omstillingsdyktig offentlig sektor er et viktig konkurransefortrinn for norsk næringsliv, avgjørende i taklingen av store kriser som koronapandemien og sentral for privat sektors evne til omstilling og nyskaping.

Inntektspolitisk uttalelse peker også framover og ut av koronakrisen. Unio mener utdanning, kunnskap og det grønne skiftet er fremtidens satsingsområder.

– Jeg er bekymret for den økende ledigheten blant unge. Utdanningskapasiteten må økes. Investering i utdanning er den beste investeringen for framtida. Koronakrisa har også vist oss at smittevernberedskapen har vært under enhver kritikk og at grunnbemanningen i helsetjenestene er for lav, sier Lied.