Unio kommunes forhandlingsutvalg

Leder Steffen Handal i Unio kommune

Steffen Handal
leder

send e-post

416 15 848

Utdanningsforbundet

Silje Naustvik
nestleder

send e-post

997 44 327

Norsk Sykepleierforbund

Terje Skyvulstad
medlem

send e-post

906 18 394

Utdanningsforbundet

Hege Elisabeth Valås
medlem

send e-post

974 04 099

Utdanningsforbundet

Turid Buan Øfsti
medlem

send e-post

415 49 099

Utdanningsforbundet

Inger Grødem Haraldsen
medlem

send e-post

975 83 726

Utdanningsforbundet

Aina Skjefstad Andersen
medlem

send e-post

404 53 680

Utdanningsforbundet

Osmund Skjeggestad
medlem

send e-post

415 99 815

Utdanningsforbundet

Kari Tangen
medlem

send e-post

913 12 591

Norsk Sykepleierforbund

Hedda Kirstine Mellingen
medlem

send e-post

907 83 178

Norsk Sykepleierforbund

Stian Bøe
medlem

send e-post

913 50 797

Norsk Sykepleierforbund

Kristin Moen Tollefsen
medlem (permisjon)

 

Norsk Fysioterapeutforbund

Lars Engebretsen
medlem

send e-post

22 93 30 50

Norsk Fysioterapeutforbund

Lene Ståhl
medlem

send e-post

955 53 210

 Forskerforbundet

Tove Holst Skyer
medlem

send e-post

913 12 591

 fellesordningen (Norsk Ergoterapeutforbund)

Observatører:

Alfred Sørbø
observatør

send e-post

975 82 084

Akademikerforbundet

Veronicha Angell Bergli
observatør

send e-post

976 16 888

Bibliotekarforbundet

Rune Johnsrud
observatør

send e-post

977 93 156

Det norske maskinistforbund

Ann Elin Instebø
observatør

send e-post

928 27 484

Norsk Tannpleierforening

Carl Christian Grue Solberg
observatør

send e-post

976 22 185

Norsk Radiografforbund

Per Hostad
observatør

send e-post

952 25 800

Presteforeningen