Unio kommunes forhandlingsutvalg

Geir Røsvoll
leder

send e-post

454 54 033

Utdanningsforbundet

Kai Øivind Brenden
nestleder

send e-post

908 65 362

Norsk Sykepleierforbund

Aina Skjefstad Andersen
medlem

send e-post

404 53 680

Utdanningsforbundet

Thom Jambak
medlem

send e-post

996 47 815

Utdanningsforbundet

Ann Mari Milo Lorentzen
medlem

send e-post

918 19 806

Utdanningsforbundet

Osmund Skjeggestad
medlem

send e-post

415 99 815

Utdanningsforbundet

Morten Skauen Sørmo
medlem

send e-post

450 36 671

Utdanningsforbundet

Turid Buan Øfsti
medlem

send e-post

415 49 099

Utdanningsforbundet

Inger Grødem Haraldsen
medlem

send e-post

975 83 726

Utdanningsforbundet

Stian Bøe
medlem

send e-post

913 50 797

Norsk Sykepleierforbund

Hedda Kirstine Mellingen
medlem

send e-post

907 83 178

Norsk Sykepleierforbund

Kari Tangen
medlem

send e-post

913 12 591

Norsk Sykepleierforbund

Henriëtta Richter Uitdenbogaardt
medlem

send e-post

990 30 661

Norsk Fysioterapeutforbund

Kristin Moen Tollefsen
medlem (permisjon)

 

Norsk Fysioterapeutforbund

Lene Ståhl
medlem

send e-post

955 53 210

 Forskerforbundet

Rune Johnsrud
medlem

send e-post

977 93 156

 Det norske maskinistforbund

Tove Holst Skyer
medlem

send e-post

977 43 640

 fellesordningen (Norsk Ergoterapeutforbund)

Observatører:

Thomas Bæk Jahreie
observatør

send e-post

916 74 267

Akademikerforbundet

Ola Eiksund
observatør

send e-post

924 39 384

Bibliotekarforbundet

Ann-Elin Instebø
observatør

send e-post

928 27 484

Norsk Tannpleierforening

Carl Christian Grue Solberg
observatør

send e-post

976 22 185

Norsk Radiografforbund

Per Hostad
observatør

send e-post

952 25 800

Presteforeningen