KS er arbeidsgiverorganisasjonen som forhandler på vegne av alle norske kommuner og fylkeskommuner – med unntak av Oslo kommune.

Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Akademikerforbundet, Bibliotekarforbundet, Det norske maskinistforbund, Forskerforbundet, Det norske Diakonforbund, Norsk Radiografforbund og Presteforeningen har medlemmer på KS’ tariffområde.

Totalt har Unio 136 979 medlemmer på området per 1.1.2021. De største gruppene er Utdanningsforbundet (94 591 medlemmer) og Norsk Sykepleierforbund (34 764 medlemmer). KS-oppgjøret omfatter totalt 447 000 arbeidstakere (kilde: KS).

Steffen Handal (Utdanningsforbundet) er forhandlingsleder i Unio kommune. Sekretær er Ina Smith-Meyer.

Tariffpolitisk utgangspunkt

Kommunesektoren har store problemer med å rekruttere og beholde flere av Unios medlemsgrupper. Samtidig er kommunesektorens ambisjoner høye og alle ønsker kommunale tjenester med god kvalitet. Dette fører til økende krav til utdanning og kompetanse blant kommunens ansatte.

Unio mener at kommunene må ha en lønns- og arbeidsgiverstrategi som tiltrekker seg godt kvalifiserte og engasjerte medarbeidere.

Lønnsnivået for universitets- og høgskoleutdannede må bidra til at unge velger å utdanne seg til kommunens velferdsyrker.

Utdanning og kompetanse må lønne seg mer enn i dag.

AVTALER

Last ned (pdf)
Last ned (pdf)
Last ned (pdf)

Veileder til Hovedavtalen i KS

KS, LO Kommune, Unio, YS Kommune og Akademikerne kommune har i fellesskap laget en veileder til hvordan vi mener de mest sentrale bestemmelsene kan, og i noen tilfeller skal, forstås. Utgitt mars 2019.

Last ned heftet (pdf)

Siste nytt om tariff på KS-området: