KS er arbeidsgiverorganisasjonen som forhandler på vegne av alle norske kommuner og fylkeskommuner – med unntak av Oslo kommune.

Unio har 132 995 medlemmer i KS’ tariffområde per 1.1.2018. De største gruppene er Utdanningsforbundet (93 423 medlemmer) og Norsk Sykepleierforbund (32 392 medlemmer).

Steffen Handal (Utdanningsforbundet) er forhandlingsleder i Unio kommune. Sekretær er Ina Smith-Meyer.

Tariffpolitisk utgangspunkt

Kommunesektoren har store problemer med å rekruttere og beholde flere av Unios medlemsgrupper. Samtidig er kommunesektorens ambisjoner høye og alle ønsker kommunale tjenester med god kvalitet. Dette fører til økende krav til utdanning og kompetanse blant kommunens ansatte.

Unio mener at kommunene må ha en lønns- og arbeidsgiverstrategi som tiltrekker seg godt kvalifiserte og engasjerte medarbeidere. Lønnsnivået for universitets- og høgskoleutdannede må bidra til at unge velger å utdanne seg til kommunens velferdsyrker. Utdanning og kompetanse må lønne seg mer enn i dag.

AVTALER

Last ned (pdf)
Last ned (pdf)
Last ned (pdf)

 

Siste nytt om tariff på KS-området: