KS er den klart største arbeidsgiverorganisasjonen i offentlig sektor, og forhandler på vegne av alle norske kommuner og fylkeskommuner – med unntak av Oslo kommune.

KS-oppgjøret omfatter totalt nesten 500 000 ansatte (kilde: KS).

Hver femte arbeidstaker i Norge jobber i kommunesektoren. Flest jobber i helse- og omsorgstjenestene (om lag 40 prosent). Nest flest jobber i undervisning (om lag 30 prosent), mens rundt 10 prosent jobber i barnehager.

Kravene til formell kompetanse har økt sterkt i kommunesektoren. Om lag halvparten av årsverkene utføres nå i stillinger med krav om høyere utdanning.

Totalt har Unio 138 657 medlemmer på området per 1.1.2022.

Utdanningsforbundet: 95 340
Norsk Sykepleierforbund: 35 188
Norsk Fysioterapeutforbund: 2 319
Norsk Ergoterapeutforbund: 1 864
Akademikerforbundet: 1 648
Bibliotekarforbundet: 929
Forskerforbundet: 451
Det norske maskinistforbund: 445
Norsk Tannpleierforening: 442
Norsk Radiografforbund: 15
Det Norske Diakonforbund: 10
Presteforeningen: 6

Steffen Handal (Utdanningsforbundet) er forhandlingsleder i Unio kommune. Sekretær er Mia Andresen.

Pressekontakter for Unio kommune

Eli Kristine Korsmo
Utdanningsforbundet
mobil: 971 47 344
[email protected]

Marius Vik
Utdanningsforbundet
mobil: 416 11 440
[email protected]

Tariffpolitisk utgangspunkt

Kommunesektoren har store problemer med å rekruttere og beholde flere av Unios medlemsgrupper. Samtidig er kommunesektorens ambisjoner høye og alle ønsker kommunale tjenester med god kvalitet. Dette fører til økende krav til utdanning og kompetanse blant kommunens ansatte.

Unio mener at kommunene må ha en lønns- og arbeidsgiverstrategi som tiltrekker seg godt kvalifiserte og engasjerte medarbeidere.

Lønnsnivået for universitets- og høgskoleutdannede må bidra til at unge velger å utdanne seg til kommunens velferdsyrker.

Utdanning og kompetanse må lønne seg mer enn i dag.

AVTALER

Last ned (pdf)
Last ned (pdf)
Last ned (pdf)

Veileder for lokalt arbeid med kompetanseutvikling

Arbeidslivet er i endring, og behovet for ny kompetanse og kompetanseutvikling øker. Godt partssamarbeid og god dialog mellom ledere og medarbeidere er viktig for å lykkes med å utvikle kompetanse i virksomhetene og hos hver enkelt medarbeider.

LO, Unio, YS, Akademikerne og KS oppfordrer ledere, medarbeidere og tillitsvalgte til å ta denne veilederen i bruk i lokalt arbeid med læring og kompetanseutvikling.

Last ned heftet (pdf)

Veileder til Hovedavtalen i KS

KS, LO Kommune, Unio, YS Kommune og Akademikerne kommune har i fellesskap laget en veileder til hvordan vi mener de mest sentrale bestemmelsene kan, og i noen tilfeller skal, forstås. Utgitt mars 2019.

Last ned heftet (pdf)

Siste nytt om tariff på KS-området: