KS er den klart største arbeidsgiverorganisasjonen i offentlig sektor, og forhandler på vegne av alle norske kommuner og fylkeskommuner – med unntak av Oslo kommune.

KS-oppgjøret omfatter totalt nesten 500 000 ansatte (kilde: KS).

Hver femte arbeidstaker i Norge jobber i kommunesektoren. Flest jobber i helse- og omsorgstjenestene (om lag 40 prosent). Nest flest jobber i undervisning (om lag 30 prosent), mens rundt 10 prosent jobber i barnehager.

Kravene til formell kompetanse har økt sterkt i kommunesektoren. Om lag halvparten av årsverkene utføres nå i stillinger med krav om høyere utdanning.

Totalt har Unio 141 053 medlemmer på området per 1.1.2024.

Utdanningsforbundet: 96 802
Norsk Sykepleierforbund: 36 029
Norsk Fysioterapeutforbund: 2 239
Norsk Ergoterapeutforbund: 1 942
Akademikerforbundet: 1 657
Bibliotekarforbundet: 913
Norsk Tannpleierforening: 541
Forskerforbundet: 524
Det norske maskinistforbund: 385
Norsk Radiografforbund: 10
Det Norske Diakonforbund: 6
Presteforeningen: 5

Geir Røsvoll (Utdanningsforbundet) er forhandlingsleder i Unio kommune. Sekretær er Sigurd Jakob Gulestøl.

Pressekontakter for Unio kommune

Eli Kristine Korsmo
Utdanningsforbundet
mobil: 971 47 344
[email protected]

Marius Vik
Utdanningsforbundet
mobil: 416 11 440
[email protected]

Tariffpolitisk utgangspunkt

Kommunesektoren har store problemer med å rekruttere og beholde flere av Unios medlemsgrupper. Samtidig er kommunesektorens ambisjoner høye og alle ønsker kommunale tjenester med god kvalitet. Dette fører til økende krav til utdanning og kompetanse blant kommunens ansatte.

Unio mener at kommunene må ha en lønns- og arbeidsgiverstrategi som tiltrekker seg godt kvalifiserte og engasjerte medarbeidere.

Lønnsnivået for universitets- og høgskoleutdannede må bidra til at unge velger å utdanne seg til kommunens velferdsyrker.

Utdanning og kompetanse må lønne seg mer enn i dag.

Geir Røsvoll
forhandlingsleder

send e-post

 454 54 033

Sigurd Jakob Gulestøl
sekretær

send e-post

936 29 529

AVTALER

Last ned (pdf)
Last ned (pdf)
Last ned (pdf)

Digital fellesopplæring i hovedavtalen i KS

De sentrale partene har laget felles, digital opplæring i hovedavtalen i KS. Vi håper det vil gi dere som lokale parter en felles forståelse og kunnskap om hovedavtalen, og betydningen av et velfungerende partsamarbeid for å kunne utvikle gode, kommunale tjenester.

(Utgitt oktober 2023)

Les mer

Veileder til Hovedavtalen i KS

KS, LO Kommune, Unio, YS Kommune og Akademikerne kommune har i fellesskap laget en veileder til hvordan vi mener de mest sentrale bestemmelsene kan, og i noen tilfeller skal, forstås.

(Oppdatert mars 2023)

Last ned heftet (pdf)

Veileder for årstunus

KS og sammenslutningene har sammen utarbeidet en veileder for årsturnus. Den legger til rette for flere hele stillinger, særlig i helse- og omsorgstjenestene.

Veilederen er utarbeidet av KS, LO Kommune, Unio, YS Kommune og Akademikerne kommune i fellesskap.

Partene håper dette er et godt verktøy for å få til gode løsninger lokalt.

(Utgitt juni 2023)

Last ned heftet (pdf)

Veileder for lokalt arbeid med kompetanseutvikling

Arbeidslivet er i endring, og behovet for ny kompetanse og kompetanseutvikling øker. Godt partssamarbeid og god dialog mellom ledere og medarbeidere er viktig for å lykkes med å utvikle kompetanse i virksomhetene og hos hver enkelt medarbeider.

LO, Unio, YS, Akademikerne og KS oppfordrer ledere, medarbeidere og tillitsvalgte til å ta denne veilederen i bruk i lokalt arbeid med læring og kompetanseutvikling.

(Utgitt: 2022)

Last ned heftet (pdf)

Siste nytt om tariff på KS-området: