Unio KA

KA – Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter er en arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for virksomheter med kirkelig/kristen forankring. Hovedtyngden av virksomhetene som er medlem i KA er de lokale og nasjonale organene i Den norske kirke.

Unio har 1686 medlemmer på dette tariffområdet per 1.1.2021. Presteforeningen (1116), Utdanningsforbundet (259) og Det Norske Diakonforbund (248) har flest medlemmer.

Forhandlingsleder i Unio KA er Kristian Mollestad (Presteforeningen). Forhandlingsutvalget til Unio KA består ellers av:

Leiv-Sigmund Hope, nestleder
Gun Hafsaas
Eirik Rikardsen
Bjørn Berg
Per Hostad

Observatør:
Eystein Madland Hagesæther

Sekretær: Rolf Stangeland

AVTALER

Last ned (pdf)
Last ned (pdf)
Last ned (pdf)

Siste nytt om tariff på KA-området: