Unio KA

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA) er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige organer, stiftelser og organisasjoner.

Unio har 1672 medlemmer på dette tariffområdet per 1.1.2019. Presteforeningen (1117), Utdanningsforbundet (251) og Det Norske Diakonforbund (235) har flest medlemmer.

Forhandlingsleder i Unio KA er Kristian Mollestad (Presteforeningen). Forhandlingsutvalget til Unio KA består ellers av:

Leiv-Sigmund Hope, nestleder
Gun Hafsaas
Anne-Lise Wien
Bjørn Berg
Per Hostad

Sekretær: Rolf Stangeland

AVTALER

Last ned (pdf)
Last ned (pdf)
Last ned (pdf)

Siste nytt om tariff på KA-området: