Unio KA

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA) er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige organer, stiftelser og organisasjoner.

Unio har 1662 medlemmer på dette tariffområdet per 1.1.2018. Presteforeningen (1149) Det Norske Diakonforbund (246), Utdanningsforbundet (196) og har flest medlemmer.

Forhandlingsleder i Unio KA er Kristian Mollestad (Presteforeningen). Forhandlingsutvalget til Unio KA består ellers av:

Leiv-Sigmund Hope, nestleder
Gun Hafsaas
Anne-Lise Wien
Bjørn Berg
Per Hostad

Sekretær: Rolf Stangeland

AVTALER

Last ned (pdf)
Last ned (pdf)
Last ned (pdf)

Siste nytt om tariff på KA-området: