Unio KA

KA – Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter er en arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for virksomheter med kirkelig/kristen forankring. Hovedtyngden av virksomhetene som er medlem i KA er de lokale og nasjonale organene i Den norske kirke.

Unio har 1706 medlemmer på dette tariffområdet per 1.1.2024. Presteforeningen har flest medlemmer.

Presteforeningen: 1073
Utdanningsforbundet: 311
Det Norske Diakonforbund: 258
Akademikerforbundet: 31
Norsk Sykepleierforbund: 22
Forskerforbundet: 10
Bibliotekarforbundet: 1

Forhandlingsleder i Unio KA er Gun Hafsaas (Presteforeningen). Sekretær er Rolf Stangeland.

Forhandlingsutvalget til Unio KA finner du her

Pressekontakter for Unio KA

Sigrid Elsrud
seniorrådgiver kommunikasjon
Presteforeningen
mobil: 913 05 407
[email protected]

Hedvig Bjørgum
ass. kommunikasjonssjef
Unio
mobil: 901 28 320
[email protected]

Gun Hafsaas
forhandlingsleder

send e-post

 906 59 403

Rolf Stangeland
sekretær

send e-post

974 09 815

AVTALER

Last ned (pdf)
Last ned (pdf)
Last ned (pdf)

Siste nytt om tariff på KA-området: