Trenger minst like gode vilkår som i offentlig sektor

Eirik Rikardsen, leder for Unio Virke. Foto: Norsk Sykepleierforbund

– Våre medlemmer i Virke HUK-området jobber i virksomheter som er i direkte konkurranse med tilsvarende virksomheter i offentlig sektor. Det betyr at vilkårene i dette tariffområdet må være minst like gode som i offentlig sektor, for at virksomhetene skal kunne konkurrere om arbeidskraften til våre medlemmer, sier Eirik Rikardsen, forhandlingsleder i Unio Virke.

Det er stor knapphet på denne arbeidskraften og da må virksomhetene tilby konkurransedyktige vilkår.

Unios interesser er i det såkalte Virke HUK-området – helse, utdanning og kultur.
Landsoverenskomstene i Virke tar utgangspunkt i sammenlignbare overenskomster i Spekter Helse, KS og staten. Det er landsoverenskomster for spesialisthelsetjenesten, helse og sosiale tjenester, utdanning, barnehager, høyskoler, virksomheter, museer og andre kulturinstitusjoner. Unio har nesten 7 000 medlemmer i Virke HUK-området.

– Her handler det om at medlemmene våre i de private og ideelle virksomhetene skal ha vilkår som er på linje med det som blir fremforhandlet i offentlig sektor. Virksomhetene i Virke får i all hovedsak sine driftsmidler fra enten kommune, fylkeskommune, regionale helseforetak eller staten for å tilby tilsvarende tjenester som i det offentlige, forklarer Rikardsen.

Historisk sett har dette vært lite konflikter i dette tariffområdet da arbeidsgiverne har forholdt seg til at de ikke kan tilby dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn de sammenliknbare offentlige områdene.

– Vi forventer at arbeidsgiverne i Virke-området også i år ser at de må være konkurransedyktige på lønns- og arbeidsvilkår for å kunne rekruttere og beholde den kompetente arbeidskraften som vi vet virksomhetene har behov for, sier forhandlingsleder Eirik Rikardsen.