Oslo kommune må bruke lønn for å sikre kompetanse

Marianne Lange Krogh, leder for Unio Oslo kommune. Foto: Utdanningsforbundet Oslo

Mangelen på kompetanse i Oslos velferdstjenester er stor og vil forsterkes i årene som kommer dersom ingenting gjøres. – Nå må lønn brukes mer aktivt for å sikre nok kvalifiserte arbeidstakere, sier forhandlingsleder i Unio Oslo kommune, Marianne Lange Krogh.

Unio Oslo kommune har store forventninger til det nye byrådet i årets lønnsoppgjør. I deres politiske plattform slås det fast at Oslo kommune skal være en moderne og attraktiv arbeidsplass som skal tiltrekke seg dyktige fagfolk.

Men det går ikke uten å bruke lønn som et aktivt virkemiddel, noe forhandlingslederen mener Oslo kommune ikke har vært gode nok på de siste årene. I fjor fikk ansatte i kommunen en økonomisk ramme på 5,4 prosent, mens prisstigningen var på 5,5 prosent.

– Det er tredje år på rad våre medlemmer opplever reallønnsnedgang. Det kan ikke fortsette. Unio krever reallønnsvekst og mer enn frontfaget i årets oppgjør, sier Lange Krogh.

Lønn må gjenspeile utdanning, kompetanse og ansvar

For realiteten er at det er stor mangel på kompetanse i flere av de viktige velferdstjenestene i Oslo kommune. Det vil forverres ytterligere i årene som kommer hvis ingenting gjøres.

– Oslo kommune må vise at de har konkurransedyktige lønnsbetingelser som gjør at våre medlemmer kan og vil jobbe her. Det har ikke Oslo kommune vist godt nok i de siste tariffoppgjørene, sier Lange Krogh.

Hun mener det trengs et krafttak for å sikre kompetansen som skal gi Oslos innbyggere den kvaliteten på tjenestene som de fortjener. Det er for eksempel stor mangel på både lærere og sykepleiere i Oslo kommune.

– Barn og elever kan ikke greie seg uten lærere i skole og barnehager, og pasienter er avhengige av sykepleiere og andre kvalifiserte faggrupper som Unio representer. Munch og Deichmann, som ofte beskrives som signaturbygg for hovedstaden, drives også av nøkkelpersonell som er Unios medlemmer, sier hun.

– Nå må Oslo kommune også i handling vise at de verdsetter den kompetansen våre medlemmer bidrar med i byen vår, sier Marianne Lange Krogh.

Årets tariffoppgjør er et hovedoppgjør og starter 22. april klokken 13.00. Fristen for å bli enige er 30. april ved midnatt.