Lønnsoppgjøret 2024: Sentrale datoer

Her vil du finne sentrale datoer i årets lønnsoppgjør. Oversikten oppdateres fortløpende.

Oppdatert: 21. juni 2024

Januar

15.–16. Unios tariffseminar

Februar

5. SSBs lønnsstatistikk for 2023
15. Unios tariffseminar for pressen
15. Norges Bank: Sentralbanksjefens årstale
16. TBU, foreløpig rapport foran 2024-oppgjøret
20. LOs representantskap vedtar tariffpolitisk uttalelse 2024

Mars

8. Unios inntektspolitiske konferanse
12. Unios tariffpolitiske uttalelse vedtas
22. TBU, endelig rapport foran 2024-oppgjøret

April

7. Enighet i frontfaget
9. Innledende sentrale forhandlinger Spekter (A-del)
15. Forhandlingsstart KS-området
22. Forhandlingsstart statlig område, kl. 12.00
22. Forhandlingsstart Oslo kommune, kl. 13.00
30. Brudd i lønnsforhandlingene i staten
30. Enighet i KS-området
30. Brudd i lønnsforhandlingene i Oslo kommune

Mai

2. Oppstart av mekling i staten og Oslo kommune
6. Spekter: Enighet forbundsvise sentrale forhandlinger med Norsk Sykepleierforbund (overenskomstens del A2)
8. Spekter: Enighet forbundsvise sentrale forhandlinger med Norsk Ergoterapeutforbund, Norsk Fysioterapeutforbund og Utdanningsforbundet (overenskomstens del A2)
8. Utveksling av krav I, Bedriftsavtalen (Samfunnsbedriftene)
14.–15. Enighet i forhandlingene om Bedriftsavtalen (Samfunnsbedriftene)
16. og 23. Trygdedrøftingene fullført
23. Frist mekling i staten og Oslo kommune (midnatt)
24. Streik i staten
24. Enighet i Oslo kommune

Juni

5. Tvungen lønnsnemnd i staten
11.–12. Forhandlinger KA (kirkens arbeidsgiverorganisasjon)
12. Spekter-oppgjøret i mål for Unio
13. Enighet i kirken
17.–19. Forhandlinger Virke HUK
18. Brudd i forhandlinger om organisasjonsavtalen i KA
19. Enighet mellom Unio og Virke
21. TBU, «Etter inntektsoppgjørene 2024» – oppsummering av lønnsoppgjørene

August

September

Oktober

November

Desember