Lønnsoppgjøret 2024: Sentrale datoer

Her vil du finne sentrale datoer i årets lønnsoppgjør. Oversikten oppdateres fortløpende.

Oppdatert: 27. februar 2024

Januar

15.–16. Unios tariffseminar

Februar

5. SSBs lønnsstatistikk for 2023
15. Unios tariffseminar for pressen
15. Norges Bank: Sentralbanksjefens årstale
16. TBU, foreløpig rapport foran 2024-oppgjøret
20. LOs representantskap vedtar tariffpolitisk uttalelse 2024

Mars

8. Unios inntektspolitiske konferanse
12. Unios tariffpolitiske uttalelse vedtas
22. TBU, endelig rapport foran 2024-oppgjøret

April

9. Innledende sentrale forhandlinger Spekter (A-del)
15. Forhandlingsstart KS-området
22. Forhandlingsstart statlig område, kl. 12.00
22. Forhandlingsstart Oslo kommune, kl. 13.00
30. Forhandlingsfrist i statlig område (midnatt)
30. Forhandlingsfrist i KS-området (midnatt)
30. Forhandlingsfrist i Oslo kommune (midnatt)

Mai

2. Oppstart av eventuell mekling i KS-området, Oslo kommune og staten
8. Utveksling av krav I, Bedriftsavtalen (Samfunnsbedriftene), kl. 12.00
14.–15. Forhandlinger Bedriftsavtalen (Samfunnsbedriftene). Start kl. 11.00 dag 1.
23. Frist for eventuell mekling i KS-området, Oslo kommune og staten

Juni

11.–12. Forhandlinger KA (kirkens arbeidsgiverorganisasjon)
14. TBU, «Etter inntektsoppgjørene 2024» – oppsummering av lønnsoppgjørene
18. Forhandlinger KA: Organisasjonsavtalen
17.–25. Mulige forhandlinger Virke HUK

August

September

16.–20. Mulige forhandlinger Virke HUK

Oktober

November

Desember