Bemanningskrisen må tas på alvor

Lill Sverresdatter Larsen, leder for Unio Spekter. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Visstnok må noe sies så ofte for å virke, at når man selv begynner å bli kvalm av setninga – da først virker den. Vel, jeg kjenner kvalmen sprer seg over arbeidsgivers manglende handling. Men lønna må fortsatt opp og belastninga ned for å klare å rekruttere og beholde helsepersonell til offentlig sektor, sier Lill Sverresdatter Larsen, leder av Unio Spekter.

Unio-forbundene representerer godt over 50 000 medlemmer i Spekter-området. Det er stor mangel på Unios grupper i spesialisthelsetjenesten og sykepleiere især. Sverresdatter Larsen mener det må snarlige tiltak på plass for nødvendig rekruttering – og ikke minst stabilisering i en sektor hvor det er alvorlig og livstruende mangel på folk med høyere helsekompetanse.

– Konsekvensene bærer pasienter allerede, men mangelen på eksempelvis sykepleiere gjør at områder som HelseNord har store problemer med å løse sitt samfunnsoppdrag. I tillegg til den åpenbare risikoen for pasienter, skaper det negative ringvirkninger for beredskap og for hvor det er mulig å bo og drive næringsvirksomhet. Gjennom tariffoppgjøret trenger vi derfor en handlekraftig arbeidsgiverside, som ikke låser seg til fortidas tankemåter. Uerstattelig kompetanse må verdsettes for å unngå fast-track mot et todelt helsevesen, sier hun.

Holden 4-utvalget kom med sin rapport i midten av desember. Unio hadde viktige merknader til rapporten og mener at utvalgets flertall ikke gir et troverdig svar på bemanningskrisen som store deler av offentlig sektor står i. Holden selv sa under lanseringen at rapporten ikke ga en bruksanvisning på hvordan rekruttere og beholde helsepersonell.

Sverresdatter Larsen mener Spekter, som den største arbeidsgiverorganisasjonen for spesialisthelsetjenesten, må ta sitt ansvar for å sikre kompetanse til de offentlige helsetjenestene på høyeste alvor.

– Lønnsoppgjøret må speile den bemanningskrisen vi står i. Framtidas helsetjenester er avhengig av at vi rekrutterer og beholder nødvendig kompetanse. Spekter må omsette dette til handling i årets oppgjør. Lønna må opp og belastninga må ned, avslutter Sverresdatter Larsen.