Tariff

Lønnsoppgjøret 2024

Her finner du informasjon om årets hovedoppgjør.

Tariffområder

Les mer

Tariffavtaler

Les mer

Sentrale datoer

Les mer

Se opptak av forhandlingslederne på Unios inntektspolitiske konferanse, som fant sted 8. mars på Thon Conference Stortingsgaten.

Unio leiaren sin replikk: Difor er Unio i streik

Unio streikar for at utdanning skal lønne seg betre i staten. Etter årevis med ein felles avtale bestemte Unio seg i 2022 for å prøve eit alternativ. Lønnstapet for dei med høgare utdanning måtte stoppast, og skal stoppast. Den nye avtalen var og er eit verkemiddel for å få meir kontroll over eigen lønnsmasse. Lønnsnivået og lønnsutviklinga må bli betre. Staten og regjeringa har motarbeidd dette. Difor er Unio i streik.

Unios tariffpolitiske uttalelse 2024

Styret i Unio vedtok 12. mars Unios tariffpolitiske uttalelse for 2024. Uttalelsen ble lagt fram på Unios tariffpolitiske konferanse 8. mars.

Kommentar til TBU-tallene

Sjeføkonom Fredrik Haugen i Unio kommenterer tallene fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU). Foto: Unio / Helene Moe Slinning

Unio Podkast: Forventer en skikkelig reallønnsvekst

Hør Unios forhandlingssjef, Klemet Rønning-Aaby, fortelle hvordan det var å snakke makta midt imot i Fronfagutvalget, og hva han forventer i årets lønnsoppgjør. Foto: Unio / Helene Moe Slinning

Unio-leiaren sin replikk: Useriøst frå LO

Foto: Unio / Helene Moe Slinning

Guro Lind: Er det «lønnsfest» i staten?

Les Guro Linds debattinnlegg hos Altinget. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

DN-podkast: Oppgjørets timer

Tallgrunnlaget for årets lønnsoppgjør er levert. Forventningene er høye. I fjor ble det streik. Hva skjer i år, får folk bedre råd? DNs kommentator Anita Hoemsnes følger arbeidslivet tett, og er ukens gjest. Programleder er Frithjof Jacobsen, politisk redaktør i Dagens Næringsliv.

Lønnsoppgjøret 2024

Behov for en mer fleksibel praktisering av frontfagsmodellen

Lønnsoppgjøret 2024

Sagt om oppgjøret

– Det er håp om at vi skal se priser og renter som er på vei ned, at det er håp om at vi kan få økt kjøpekraft hos folk. (NTB)

Jonas Gahr Støre

statsminister

– Privat sektor bruker lønn som virkemiddel for å beholde og rekruttere nødvendig arbeidskraft. Det samme må være mulig i offentlig sektor dersom vi skal opprettholde kvaliteten i de offentlige tjenestene, og sikre nok kvalifisert arbeidskraft i offentlig sektor.

Ragnhild Lied

Unio-leder

– Jeg ser ikke bort fra at statsminister Jonas Gahr Støre får ammunisjon til budskapet om at vi er i ferd med å nå et vendepunkt for utviklingen i norsk økonomi. Det er merkbart mindre pessimisme. (Dagbladet Børsen)

Øystein Dørum

sjeføkonom i NHO