– Viktig at vi oppnår de samme resultatene som i oppgjørene i offentlig sektor

– For at våre medlemsgrupper ikke skal tape i lønnsutviklingen i tariffområdet Virke, er det viktig at vi oppnår de samme resultatene som i oppgjørene i offentlig sektor. I Virke HUK-området jobber våre medlemmer i virksomheter som er i konkurranse med offentlig sektor om den samme arbeidskraften, sier Eirik Rikardsen, forhandlingsleder i Unio Virke.

Unios interesser er i det såkalte Virke HUK-området – helse, utdanning og kultur.
Landsoverenskomstene i Virke tar utgangspunkt i sammenlignbare overenskomster i Spekter Helse, KS og staten. Det er landsoverenskomster for spesialisthelsetjenesten, helse og sosiale tjenester, utdanning, barnehager, høyskoler, virksomheter, museer og andre kulturinstitusjoner. Unio har nesten 7 000 medlemmer i Virke HUK-området.

– Her handler det om at medlemmene våre i de private og ideelle virksomhetene skal ha vilkår som er på linje med det som blir fremforhandlet i offentlig sektor. Virksomhetene i Virke får i all hovedsak sine driftsmidler fra enten kommune, fylkeskommune, regionale helseforetak eller staten for å tilby tilsvarende tjenester som det offentlige, forklarer Rikardsen.

Historisk sett har dette vært et fredelig tariffområde da arbeidsgiverne har forholdt seg til at de ikke kan tilby dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn de sammenliknbare offentlige områdene.

– Vi forventer at arbeidsgiverne i Virke-området også i år ser at de må være konkurransedyktige på lønns- og arbeidsvilkår for å kunne rekruttere og beholde den kompetente arbeidskraften som vi vet virksomhetene har behov for, sier forhandlingsleder Eirik Rikardsen.