– Ujevn lønnsvekst i staten

TBU-tallene viser at lønnsveksten i staten samlet sett var på 4,4 prosent i 2022. Men store grupper av statsansatte hadde mye lavere lønnsvekst. – På grunn av høy inflasjon fikk de statsansatte reallønnsnedgang i 2022, og ligger langt bak lønnsveksten i deler av privat sektor, oppsummerer Unio stat-leder Guro Lind.

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) la denne uken fram sin foreløpige rapport. Rapporten er et viktig kunnskapsgrunnlag for det kommende lønnsoppgjøret.

Lønnsveksten i staten endte samlet sett på 4,4 prosent i 2022. 0,5 prosent av dette er imidlertid knyttet til faste og variable tillegg som fordeler seg svært ulikt i staten. Størst var tilleggene i Forsvaret, som følge av store forsvarsøvelser.

Statsansatte utenfor Forsvaret hadde i 2022 en lønnsvekst som tilsvarer industrien i NHO-området på 4,0 prosent. Og statsansatte i universitets- og høyskolesektoren ligger enda lavere. For mens den såkalte glidningen i Forsvaret tilsvarte 1400 kroner ekstra per ansatt, var glidningen på Kunnskapsdepartementets budsjettområde negativ. Det vil si at de ansatte fikk mindre i tillegg enn året før.

Bak konklusjonen om en lønnsvekst på 4,4 prosent i staten, skjuler det seg derfor store ulikheter.

– Går vi bak tallene, viser det seg at lønnsveksten i staten er veldig ujevnt fordelt. På grunn av økt øvelsesaktivitet i Forsvaret, har de forsvarsansatte fått betydelige tillegg. Mens andre ansatte har hatt beskjeden lønnsutvikling og sitter igjen med mindre i lønn når renter og strømutgifter er betalt, sier Lind.

Lind mener noe må gjøres med beregningen av lønnsvekst i staten.

– Det er en stor urettferdighet at glidningen i staten ikke tar hensyn til situasjonen i Forsvaret. Det er selvfølgelig viktig med forsvarsøvelser, men det gir ikke mening at statsansatte utenfor Forsvaret skal betale for forsvarsøvelser to ganger: Først over skatteseddelen og så gjennom lavere lønnsvekst, sier Lind.

Problemet er ikke nytt av året. Tre av de siste fire oppgjørene har kortvarige lønnstillegg i Forsvaret spist av de statsansattes ordinære lønnsvekst. Unio arbeider derfor for at disse glidningskostnadene skal dekkes inn på en mer rettferdig måte.

– Vi er åpne for ulike løsninger som kan gjøre noe med problemet. Protokolltilførselen i fjorårets tariffoppgjør er en god start. Der er partene enige om at statistikk og beregningsutvalget for oppgjøret i staten (SBU) skal se på modellen for beregning av glidning i lønnsoppgjøret i staten. Det vil gi oss et kunnskapsgrunnlag som kan bidra til mer treffsikre og bærekraftige løsninger i framtiden, sier Lind.