Lønnsoppgjøret 2023: Sentrale datoer

Her vil du finne sentrale datoer i årets lønnsoppgjør. Oversikten oppdateres fortløpende.

Oppdatert: 19. juni 2023

Januar

16.–17. Unios tariffseminar
24. Tariffseminar for pressen

Februar

2. SSBs lønnsstatistikk for 2022
20. TBU, foreløpig rapport foran 2023-oppgjøret
21. LOs representantskap vedtar endelige krav
28. Hovedstyret i YS vedtar kravene til årets mellomoppgjør

Mars

8. Unios inntektspolitiske konferanse
14. Unios tariffpolitiske uttalelse vedtas
27. Lønnsforhandlingene mellom NHO og LO/YS (frontfaget) starter
30. Forhandlingsfrist for frontfaget – brudd
31. TBU, endelig rapport foran 2023-oppgjøret

April

14.–16. Mekling i frontfaget, LO–NHO – streik
14.–16. Mekling i frontfaget, YS–NHO – streik
18. Innledende sentrale forhandlinger Spekter – utsatt til 24.4.
20. Forhandlingsstart KS – utsatt
20. LO og YS har avsluttet streiken
21. Oslo kommune, åpningsmøte – utsatt
24. Innledende sentrale forhandlinger Spekter (kl. 10)
27. Forhandlingsstart stat (kl. 10)
27. Forhandlingsstart Oslo kommune (kl. 10)
27. Forhandlingsstart KS (kl. 12)
29. Enighet i lønnsoppgjøret i staten
29. Enighet i kommuneoppgjøret
30. Enighet i lønnsoppgjøret i Oslo kommune

Mai

5. Samfunnsbedriftene – overlevere krav (kl. 13)
9. Samfunnsbedriftene – forhandlinger
9. Enighet i Samfunnsbedriftene
15. Trygdeoppgjøret begynner
23. Spekter: Forbundsvise sentrale forhandlinger med Norsk Sykepleierforbund

Juni

7. Spekter: Forbundsvise sentrale forhandlinger med Norsk Ergoterapeutforbund, Norsk Fysioterapeutforbund og Utdanningsforbundet
15. Forhandlinger KA (kirkens arbeidsgiverorganisasjon)
16. Enighet i årets lønnsoppgjør i kirken
19. Enighet i Virke-oppgjøret
19. TBU, «Etter inntektsoppgjørene 2023» – oppsummering av lønnsoppgjørene

August

September

Oktober

November

Desember