Lønnsoppgjøret 2023: Sentrale datoer

Her vil du finne sentrale datoer i årets lønnsoppgjør. Oversikten oppdateres fortløpende.

Oppdatert: 16. mars 2023

Januar

16.–17. Unios tariffseminar
24. Tariffseminar for pressen

Februar

2. SSBs lønnsstatistikk for 2022
20. TBU, foreløpig rapport foran 2023-oppgjøret
21. LOs representantskap vedtar endelige krav

Mars

8. Unios inntektspolitiske konferanse
14. Unios tariffpolitiske uttalelse vedtas
27. Lønnsforhandlingene mellom LO og NHO (frontfaget) starter
30. Forhandlingsfrist for frontfaget
31. TBU, endelig rapport foran 2023-oppgjøret

April

14./15. Eventuell mekling i frontfaget
18. Innledende sentrale forhandlinger Spekter
20. Forhandlingsstart KS
21. Oslo kommune, åpningsmøte (kl. 10)
25. Oslo kommune, krav 2 fra sammenslutningene (kl. 10)
27. Oslo kommune, krav/tilbud 2 fra Oslo kommune (kl. 10)
27. Forhandlingsstart stat
28. Oslo kommune, krav 3 fra sammenslutningene (kl. 12)
30. Forhandlingsfrist stat, KS og Oslo kommune (midnatt)

Mai

3. Oppstart av eventuell mekling stat, KS og Oslo kommune
24. Frist for eventuell mekling stat, KS og Oslo kommune (midnatt)

Juni

15. Forhandlinger KA (alt. dato 31. august)
16. TBU, «Etter inntektsoppgjørene 2023» – oppsummering av lønnsoppgjørene
19.–20. Virke HUK-oppgjøret (alternativt 11.–12. september dersom det blir forsinkelser i oppgjøret for stat og/eller kommune)

August

September

Oktober

November

Desember