– Lønn er et viktig virkemiddel for å sikre kvalifisert arbeidskraft i Oslo fremover

– Tariffoppgjøret i 2023 må kompensere for at anslaget for frontfaget i fjor var for lavt, og for at prisstigningen ble langt høyere enn forventet. Det mener  Therese Thyness Fagerhaug, forhandlingsleder i Unio Oslo kommune.

Oslo kommune har ambisjoner om å være en attraktiv arbeidsgiver, og det må de vise også i lønnsoppgjøret. Kommunen må ikke bare være en god arbeidsgiver, de må også kunne gi et godt tilbud til byens innbyggere. Da trenger de kvalifiserte lærere, barnehagelærere, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og andre ansatte med høyere utdannelse. Og de trenger mange nok.

Vi vet at det er store rekrutteringsutfordringer i alle sektorer i kommunen. Det er mangel på lærere i barnehage og skole, og det er mangel på sykepleiere og annet helsepersonell. Oslo kommune må derfor både rekruttere nye ansatte til disse viktige stillingene, og de må sørge for at de beholder dem de har. Lønn er et viktig virkemiddel for å sikre kvalifisert arbeidskraft i Oslo fremover.

Lærerne streiket i resten av Kommune-Norge i 2022. Det unngikk vi i Oslo kommune, og det ønsker vi å unngå også i år. Vi håper kommunen vil gjøre sitt til at vi kan få et resultat gjennom forhandlinger!