– Det vil overraske meg om frontfaget ender under fem prosent i årets oppgjør

Inngangen til Spekter-oppgjøret er preget av mørke skyer, men der det likevel kan være spesielle behov som gjør at vi kan gå et relativt spennende oppgjør i møte.

Den økonomiske situasjonen, med innstramming, usikkerhet knyttet til stadig økte kostnader, rentebaner som går stadig høyere og fortsatt krig i Europa, gjør det ikke lettere enn før å spå utfallet av oppgjøret i helsesektoren.

– Det vil overraske meg om frontfaget ender under fem prosent i årets oppgjør. Industrien går bra, og det er fortsatt høy aktivitet i andre næringer, selv om noen piler peker litt ned som følge av blant annet rentebeslutningene, sier Lill Sverresdatter Larsen, leder av Unio Spekter.

– I helsesektoren har vi så store oppgaver foran oss, og mankoen på folk er så stor, at det må påvirke ramma vi forhandler oss frem til, fortsetter Sverresdatter Larsen.

I en situasjon der det mangler 1200 innenfor helse bare i Nord-Norge, og arbeidsgiverne ikke ser ut til å ha rom for tiltak for å bedre arbeidstid, arbeidspress og annet som kan bidra til å beholde og rekruttere, må lønnsoppgjøret reflektere alvoret i situasjonen.

– Selvsagt vil andre måter å organisere oss på innenfor helse kunne bidra noe til løsninger fremover, slik Helsepersonellkommisjonen beskriver, men det vil aldri være mulig å organisere seg fra behovet for de uunnværlige bidragene fra Unios medlemmer i helseforetakene. Da må man satse på sykepleiere med flere, avslutter Sverresdatter Larsen.

Det er de ulike organisasjonene som fremmer lønnskrav i oppgjøret med Spekter. Oppstart for oppgjøret er 18. april. De forbundsvise forhandlingene vil skje mot slutten av mai, ser det ut til.