Tariff

Lønnsoppgjøret 2023

Her finner du informasjon om årets mellomoppgjør.

Tariffområder

Les mer

Tariffavtaler

Les mer

Sentrale datoer

Les mer

Unios tariffpolitiske uttalelse 2023

Vedtatt av Unios styre 14. mars 2023

Er streik et tapsprosjekt med urettferdige regler?

Se Steffen Handal i Politisk kvarter på NRK 20. februar 2023

– Ujevn lønnsvekst i staten

Guro Elisabeth Lind, forhandlingsleder Unio stat

Les mer

– Lønn er et viktig virkemiddel for å sikre kvalifisert arbeidskraft i Oslo

Therese Thyness Fagerhaug, forhandlingsleder Unio Oslo kommune

Les mer
Lønnsoppgjøret 2023

TBU – dårleg betaling for høgare utdanning i det offentlege

Lønnsoppgjøret 2023

Sagt om oppgjøret

– De tre siste årene har de kommunalt ansatte tapt terreng mot privat sektor. Det går ikke lenger. I år må de ansatte i kommunene sikres et skikkelig lønnsløft.

Peggy Hessen Følsvik

LO-leder

– Det er utfordrende at partene i industrien ikke har kunnet gi et troverdig anslag for frontfagets ramme de siste tre årene, slik at kommunesektoren henger noe etter lønnsutviklingen.

Gunn Marit Helgesen

styreleder KS

– Årets lønnsoppgjør vil trolig gi en lønnsvekst som er høyere enn prisveksten.

Nordea Economic Outlook