– Vi mener ikke at de med høyere utdanning skal ta fra dem med lavere utdanning. Vi vil ha en høyere ramme totalt, sånn at alle grupper får den veksten de fortjener, sier Steffen Handal, forhandlingsleder i Unio kommune. Foto: Terje Pedersen / NTB

Vil ha flere med på laget for lønnsløft i offentlig sektor

Forhandlingsleder Steffen Handel i Unio kommune vil ha Fagforbundet med på kravet om et ekstra lønnsløft for offentlig sektor.

– Vi mener ikke at de med høyere utdanning skal ta fra dem med lavere utdanning. Vi vil ha en høyere ramme totalt, sånn at alle grupper får den veksten de fortjener, presiserer han i intervjuet med Fagbladet.

Han viser til at det er store utfordringer med å rekruttere og beholde ansatte i flere samfunnskritiske og livsnødvendige tjenester.

Kjempe sammen

Handal understreker at dette er fullt mulig å få til innenfor rammen av frontfaget, slik partene har bestemt at den skal fungere i praksis. Unio mener det er grunn til å justere på selve praktiseringen av modellen i år.

– Unio ønsker ikke å skrote frontfagsmodellen. Vi ønsker å bruke modellen sånn som ekspertene og partene er enige om at den skal brukes, sier han.

I offentlig sektor er lønnsoppgjør litt spesielle ved at det er myndighetene som bevilger pengene til arbeidsgivere i de ulike sektorene.

– Vi bør snakke mer til arbeidsgiversiden og regjeringen, det er der pengene er. Vi må kjempe sammen for å få ramma opp, sier Handal.

Frontfagets muligheter

Da frontfagsmodellen sist ble utredet av partene, sa utvalget at hvis noen grupper blir hengende etter over tid, eller sliter med rekruttering, bør kursen kunne justeres, slik at ikke frontfagsramma brukes som et tak på lønnstilleggene.

Det er situasjonen nå, og derfor er det på høy tid å justere, mener Unio kommunes forhandlingsleder.

Avhengige av hverandre

– En viktig lærdom pandemien har gitt oss, er at offentlig og privat sektor er i et uløselig avhengighetsforhold, mener Handal.

– Alle, også de som jobber i privat sektor, har sikkert merket hvor avhengige de er av at de offentlige leverer velferdstjenestene. Denne gjensidige avhengigheten er det viktig å ikke glemme.

Ta igjen etterslepet

– Lønnsveksten i privat sektor har gjennom pandemien vært større enn i det offentlige, viser utregninger fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU). Særlig de med høyere utdanning sakker akterut, samtidig som det er store rekrutteringsutfordringer, sier Handal.

– Vi er tjent med at hele laget får en rettferdig lønnsutvikling. Lønna må heves for at det offentlige skal kunne rekruttere og levere gode tjenester. Gode offentlige velferdstjenester er viktige for hele samfunnet.

Flere på laget

Han håper andre i offentlig sektor blir med på laget som krever en høyere lønnsramme for offentlig sektor.

– Jeg håper også Mette Nord vil være med på å kjempe for en høyere ramme i offentlig sektor. Vi mangler også helsearbeidere, men særlig folk med høyere utdanning i offentlig sektor. Hvis vi skal løse det samfunnsproblemet, må hele ramma i hele offentlig sektor være høyere, avslutter Steffen Handal, forhandlingsleder i Unio kommune.