– Ramma til offentlig sektor må opp. Samtidig må frontfagsmodellen praktiseres langt mer fleksibelt enn tilfellet har vært de siste årene, sier Unio-leder Ragnhild Lied. Foto: Helene Moe Slinning / Unio

Offentlig sektor må prioriteres i oppgjøret nå

Privat sektor har bevilget seg høyere lønninger enn det deres egne vurderinger og tall skulle tilsi. Og dermed etterlatt seg et stort etterslep på lønn i offentlig sektor. Slik kan vi ikke ha det. Det er én av flere grunner til at ramma til offentlig sektor må opp, skriver Unio-leder Ragnhild Lied.

Privat sektor har sikkert merket hvor avhengige de er av velferdstjenestene og at de offentlige tjenestene kan levere. Pandemien har vist hvor sårbare vi er og hvor avhengige vi er av hverandre.

Her må hele offentlig sektor stå sammen og kreve en høyere ramme i lønnsoppgjøret. I dag klarer vi ikke å beholde og rekruttere nok ansatte til å levere livsnødvendige tjenester til barn, unge og voksne og til næringslivet. Det er et samfunnsproblem. Det handler om å sikre barn og unge utdanning og omsorg, og det handler om å sikre helsetjenester og trygghet i hverdagen til hele befolkningen. Derfor trengs det et ekstraordinært lønnsløft for offentlig sektor.

Offentlig sektor består i stor grad av kvinnedominerte yrker hvor belastningen er for stor, folkene er for få og lønna er for lav. Høyere lønninger i offentlig sektor vil minske lønnsforskjellene i Norge.

Det er fullt mulig å få til et ekstraordinært lønnsløft for offentlig sektor innenfor frontfagsmodellen. Den må bidra til at vi klarer å rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft som er kritisk og livsnødvendig for samfunnet og til at etterslepet til offentlig sektor hentes inn.

Et lønnsløft for offentlig sektor vil også være et likelønnløft. Det er avgjørende for tilliten til og oppslutningen om frontfagsmodellen at man får utlignet lønnsforskjellene og tettet likelønnsgapet. Da må ramma til offentlig sektor opp, og frontfagsmodellen praktiseres langt mer fleksibelt enn tilfellet har vært de siste årene.