Lønnsoppgjøret 2022: Sentrale datoer

Her vil du finne sentrale datoer i årets lønnsoppgjør. Oversikten oppdateres fortløpende.

Oppdatert: 15. november 2022

Januar

17. Unios digitale tariffseminar

Februar

18. TBU, foreløpig rapport
22. LOs representantskap vedtar krav til oppgjøret

Mars

9. Forhandlingsstart for industrien/frontfaget
9. Unios inntektspolitiske konferanse
15. Unios inntektspolitiske uttalelse
30. Forhandlingsfrist for industrien/frontfaget (midnatt)

April

4. TBU, endelig rapport
5. Forhandlingsstart Speker (A-del)
6. Forhandlingsstart KS
20. Forhandlingsstart Oslo kommune
20. Forhandlingsstart stat
29. Brudd i KS
29. Brudd i Oslo kommune
29. Brudd i staten

Mai

3. Spekter (område 10 og 13): A1-forhandlinger med samtlige hovedorganisasjoner
23. Meklingsfrist staten, KS og Oslo kommune (midnatt)
30. Spekter (område 10 og 13): A2-forhandlinger med Norsk Sykepleierforbund

Juni

9. Samfunnsbedriftene
10. Spekter (område 10 og 13): A2-forhandlinger med øvrige Unio-forbund
17. TBU, «Etter inntektsoppgjørene 2022» – oppsummering av lønnsoppgjørene
20. Frist uravstemning i statsoppgjøret (kl. 16.00): 83 prosent svarte ja

August

September

12.–15. Forhandlinger Virke
27. Forhandlingsstart KA

Oktober

29. Forhandlinger KA

November

15. Virke-oppgjøret