Lønnsoppgjøret 2022: Unio stat

Guro Elisabeth Lind er leder av Unio stat. Foto: Forskerforbundet

Utdanningsgruppene taper lønnsmessig i staten. Det må årets hovedoppgjør gjøre noe med, mener Guro Lind.

Publisert: 4. februar 2022

Guro Elisabeth Lind (Forskerforbundet) leder Unio stat, sammen med nestleder Sigve Bolstad (Politiets Fellesforbund). De to representerer også Unios største medlemsgrupper i statlig sektor: Forskere og politifolk. Til sammen har Unio over 34.000 medlemmer i staten.

Statistikken viser at disse gruppene har kommet dårlig ut lønnsmessig de siste årene.

– Mens industrien hadde en lønnsvekst på 2,2 prosent i 2020, hadde de statsansatte utenfor Forsvaret en lønnsvekst på bare 1,5 prosent. I tillegg viser tallene at det innad i staten er ansatte med lav utdanning som har kommet best ut lønnsmessig, mens utdanningsgruppene taper, sier Lind.

Det må være utgangspunktet for vårens lønnsoppgjør, mener hun.

– Utdanningsgruppene må komme godt ut av årets oppgjør, og den økonomiske rammen må være raus. Hvis ikke svikter staten sitt oppdrag med å beholde og rekruttere ansatte med høy kompetanse, sier Lind.

Det er ti år siden sist det var streik i staten. Men i fjor var det ganske nær. Oppgjøret endte med enighet 17 timer på overtid av meklingsfristen, og Unio var skuffet over resultatet.

– Vi står nå i en situasjon der utdanningsgruppene i staten opplever et dobbelt tap: De taper lønnsmessig mot grupper i privat sektor, og de taper internt mot grupper med lavere utdanning. Enighet i årets lønnsforhandlinger krever at staten ønsker å endre dette bildet. Utdanning må lønne seg – også i staten, avslutter Lind.

Lønnsforhandlingene i staten starter 20. april, og har frist til 30. april. Blir det ikke enighet, går forhandlingene til Riksmekleren. Blir det ikke enighet der før meklingsfristen 23. mai, blir det streik

Les mer om Unio stat