Lønnsoppgjøret 2022: Unio Spekter

Lill Sverresdatter Larsen er leder av Unio Spekter. Foto: NSF

– Spekter-området må ha et oppgjør som gir håp, sier Lill Sverresdatter Larsen, leder av Unio Spekter.

Publisert: 4. februar 2022

Å beholde kompetansemedarbeidere er mer enn lønn, men det er også lønn. Et lønnsløft er helt nødvendig både for å beholde og for å klare å rekruttere tilbake livsviktig kompetanse i spesialisthelsetjenesten.

Helsepersonell i sykehusene beskriver en stadig tøffere arbeidsdag, med lovbrudd som går ut over ansatte, men også pasienter. Bemanningssituasjonen er statistisk dramatisk, og allerede prekær mange steder i landet. Under pandemien har personalet erfart omfattende og akkumulert belastning, og samfunnet har erfart mangelen på helsepersonell som alvorlig beredskapsrisiko.

Våre medlemmer har individuelle behov for å bli anerkjent gjennom mer enn applaus og gode intensjoner. Pasient og pårørende har behov for at arbeidsgiver benytter alle verktøy som rekrutterer og beholder helsepersonell. Beredskapsrisiko må løses. Lønn er et nødvendig verktøy.

To års lønnsmessig etterslep sammenlignet med privat sektor må tas igjen. Frontfagsmodellen vil miste ytterligere legitimitet om ikke arbeidsgivere tar nødvendige grep for å sikre Norges gull – vår felles helsetjeneste.

Les mer om Unio Spekter