Lønnsoppgjøret 2022: Unio Oslo kommune

Therese Thyness Fagerhaug er leder av Unio Oslo kommune. Foto: Utdanningsforbundet

– Oslo kommune har vært tydelige på at de ser mellomoppgjør og hovedoppgjør i sammenheng. Med tanke på streiken i mellomoppgjøret i fjor og hvordan resultatet til slutt ble, forventer vi og våre medlemmer et helt annerledes og mye bedre hovedoppgjør i år, sier Therese Thyness Fagerhaug, leder av Unio Oslo kommune.

Publisert: 4. februar 2022

Det er ingen tvil om at forventningene blant utdanningsgruppene, som hver dag leverer viktige velferdstjenester til byens innbyggere, er store etter fjorårets skuffende oppgjør.

– Vi har de samme utfordringene i år som i fjor. Nemlig å rekruttere og beholde nok ansatte med høyere utdanning. Ikke minst gjelder det lærere og sykepleiere, men det gjelder også innenfor andre yrker, sier Thyness Fagerhaug.

Hun mener Oslo kommune i mye større grad må bruke lønn som et viktigere virkemiddel.

– Jeg tror mange de to siste årene har fått øynene opp for hvor krevende det er å ha ansvar for barns opplæring, hvor viktig skolen er, og hvor viktig det er at vi har godt utdannet helsepersonell. Det har vært sterkt press på helsevesenet og lange perioder med nedstengning og raske skifter i trafikklysordningene i skolene og i barnehagene. Hvis vi skal sikre at Oslo kommune er godt bemannet i årene fremover, må kommunen være villig til å betale en lønn som gjør at det for eksempel også er mulig å bo og leve her, poengterer Therese Thyness Fagerhaug foran årets lønnsoppgjør.

Les mer om Unio Oslo kommune