Forhandlingslederne om
2022-oppgjøret

STEFFEN HANDAL:

– I årets lønnsoppgjør må den økonomiske rammen i offentlig sektor være høyere enn frontfaget og i privat sektor!

Les mer

LILL SVERRESDATTER LARSEN:

– Spekter-området må ha et oppgjør som gir håp.

Les mer

GURO ELISABETH LIND:

– Utdanningsgruppene taper lønnsmessig i staten. Det må årets hovedoppgjør gjøre noe med.

Les mer

THERESE TYNESS FAGERHAUG:

– Med tanke på streiken i mellomoppgjøret i fjor og hvordan resultatet til slutt ble, forventer vi og våre medlemmer et helt annerledes og mye bedre hovedoppgjør i år.

Les mer

EIRIK RIKARDSEN:

– Det viktigste for våre medlemmer i Virke er at lønns- og arbeidsvilkårene er på tilsvarende nivå som i offentlig sektor.

Les mer

GUN HAFSAAS:

– I KA forventer vi et resultat på minst samme nivå som sammenliknbare tariffområder.

Les mer