Tariffavtaler

Dette er de gjeldende tariffavtalene ved inngangen til årets lønnsoppgjør.

Publisert: 9. mars 2021

KS

Hovedtariffavtalen KS-området (01.05.2020–30.04.2022)

Staten

Hovedtariffavtalene i staten (16.09.2020–30.04.2022)

Oslo kommune

Dokument nr. 25 inneholder overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Oslo kommune (01.05.2020– 30.04.2022)

KA

Hovedtariffavtalen for Den norske kirke (01.05.2018–30.04.2020)

Hovedtariffavtale for organisasjonsmedlemmer (01.05.2018–30.04.2020)