Krav og tilbud i lønnsoppgjøret 2021

Unios forhandlingsledere.

 

På denne siden publiserer vi fortløpende krav og tilbud i årets lønnsoppgjør.

Oppdatert: 10. mars 2021

KS

Staten

Oslo kommune

Spekter

Virke

KA