Lønnsoppgjøret 2021: Unio Virke

Kari Tangen er leder av Unio Virke.

– Det viktigste for våre medlemmer i Virke er at de fortsatt har trygghet for at tariffområdet ikke blir et sted hvor det tilbys dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn i offentlig sektor, sier Kari Tangen, forhandlingsleder i Unio Virke.

Publisert: 19. april 2021

Unios interesser er i det såkalte HUK-området – helse, utdanning og kultur. Landsoverenskomstene i Virke tar utgangspunkt i sammenlignbare overenskomster i Spekter Helse, KS eller staten. Det er landsoverenskomster for spesialisthelsetjenesten, helse og sosiale tjenester, utdanning, barnehager, høyskoler, virksomheter, museer og andre kulturinstitusjoner. Unio har over 6 200 medlemmer i Virke HUK-området.

– Her handler det om at medlemmene våre i de private og ideelle virksomhetene skal ha vilkår som er på linje med det som blir fremforhandlet i offentlig sektor. Virksomhetene i Virke får i all hovedsak sine driftsmidler fra enten kommune, fylkeskommune, regionale helseforetak eller staten for å tilby tilsvarende tjenester som det offentlige, forklarer Tangen.

Historisk sett har dette vært et fredelig tariffområde da arbeidsgiverne har forholdt seg til at de ikke kan tilby dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn de sammenliknbare offentlige områdene.

– Vi forventer at arbeidsgiverne i Virke-området også i år ser at de må være konkurransedyktige på lønns- og arbeidsvilkår for å kunne rekruttere og beholde den kompetente arbeidskraften som vi vet virksomhetene har behov for, sier forhandlingsleder Kari Tangen.

Les mer om Unio Virke