Lønnsoppgjøret 2021: Unio stat

Guro Elisabeth Lind er leder av Unio stat.

– Vi går inn i årets lønnsoppgjør med meget gode argumenter for et godt oppgjør for Unios medlemmer, sier forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind i Unio stat.

Publisert: 19. april 2021

26. april starter forhandlingene i årets mellomoppgjør i statlig sektor. Unio stats forhandlingsutvalg ledes av Guro Elisabeth Lind, som er kreftforsker, professor og leder av Forskerforbundet. Hun har med seg tunge argumenter for lønnsvekst i staten.

– Det er sjelden tallenes tale har vært så tydelig som i år. Mens statsansatte viste moderasjon i høstens veldig spesielle lønnsoppgjør, som var sterkt preget av pandemiens konsekvenser for norsk økonomi, viser tallene at industrien selv innvilget seg langt større lønnsvekst enn oss. Vårens lønnsoppgjør må gjøre noe med denne ubalansen, sier Lind.

Hun trekker fram flere tall som støtter dette:

  • Mens industrien landet på en lønnsvekst på 2,2 prosent i 2020, var lønnsveksten i staten på bare 1,8 prosent. Differansen i kroner er 432 millioner. Det betyr at statsansatte gikk glipp av nesten en halv milliard, sammenlignet med resultatet i industrien. Per statsansatt utgjør dette i gjennomsnitt 2700 kroner.
  • I tillegg viser tallene at det nok en gang forsvinner store summer av statens lønnspott til faste og variable tillegg til Forsvaret (Høy aktivitet i Forsvaret spiser av lønna til politifolk og forskere), slik at lønnsveksten for statsansatte når Forsvaret holdes utenfor i realiteten bare var på 1,5 prosent i 2020. Dette utgjør nye 288 millioner, eller i gjennomsnitt 1800 kroner per statsansatt.
  • Totalt sett betyr dette at en gjennomsnittlig statsansatt gikk glipp av 4500 kroner hver.

Lind går derfor inn i vårens mellomoppgjør med forventninger om en klar reallønnsvekst for Unios medlemmer.

– Det er svært gode argumenter for at forskere, politifolk og andre høyere utdanningsgrupper i staten fortjener et skikkelig lønnsoppgjør i vår. De har jobbet hardt i året vi har bak oss, de står i fare for å sakke akterut til andre yrkesgrupper, og det er helt avgjørende for samfunnet vårt at dette er attraktive yrker med god rekruttering. Jeg gleder meg til oppgjøret, sier Lind.

Fristen for de innledende forhandlingene er fredag 30. april. Blir det ikke enighet innen denne fristen, går oppgjøret til mekling.

Les mer om Unio stat