Lønnsoppgjøret 2021: Unio Spekter

Lill Sverresdatter Larsen er leder av Unio Spekter.

– I Spekter-området er forventningene til årets oppgjør store. De er likevel ikke urealistiske, sier Lill Sverresdatter Larsen.

Publisert: 19. april 2021

– Vi hadde ikke utfordret praktiseringen av frontfagsmodellen om ikke vi trodde det var mulig å gjøre noe med den. Vi hadde heller ikke gjort det om vi ikke mente det er helt nødvendig, sier Unios forhandlingsleder i Spekter-området.

– Bemanningssituasjonen i spesialisthelsetjenesten er nå sånn at det er nødvendig å investere i de uunnværlige medlemmene i Unio-forbundene, sier hun, og fortsetter:

– Etterslepet fra fjorårets rykk i privat sektor er ikke begrunnelsen for hvorfor vi må ha en høy ramme. Rettferdighet er egentlig heller ikke noen begrunnelse. Et lønnsløft er helt nødvendig både for å beholde og for å klare å rekruttere til livsviktig kompetanse i spesialisthelsetjenesten. Frontfagsmodellen kan ikke hindre arbeidsgiverne fra å komme med nødvendige tiltak i år.

Les mer om Unio Spekter