Lønnsoppgjøret 2021: Unio Oslo kommune

Aina Skjefstad Andersen er leder av Unio Oslo kommune.

I fjor forholdt offentlig sektor seg til ramma på 1,7 prosent, men det klarte ikke industrien selv. – Det er provoserende og problematisk, og må få konsekvenser for årets lønnsoppgjør, sier Unios forhandlingsleder i Oslo, Aina Skjefstad Andersen.

Publisert: 19. april 2021

– Nå må ansatte med høyere utdanning i offentlig sektor prioriteres, sier en meget tydelig Aina Skjefstad Andersen, forhandlingsleder i Unio Oslo.

Fjorårets lønnsoppgjør opprørte mange av de ansatte i Oslo kommune, ikke minst de som hadde stått i frontlinjen under koronakrisen. Takken mange opplevde var høflig applaus – men særdeles lite å glede seg over på lønnsslippen.

– Bare offentlig sektor forholdt seg til ramma

Slik kan det ikke bli i år, understreker Skjefstad Andersen. Spesielt ikke når tall fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) viser at resultatet i industrien ble på 2,2 prosent, mens ramma var på 1,7 prosent. Øvrige deler av privat sektor har altså fått mer enn frontfaget.

– Når det bare er offentlig sektor alene som forholder seg til ramma på 1,7 prosent så er det ikke bare provoserende, men det det tærer også på tilliten til frontfaget. Samtidig er det er utfordrende for rekrutteringen til våre yrker. Offentlig sektor må kunne rekruttere kvalifiserte ansatte for at resten av økonomien i Norge skal fungere godt. Dette må få betydning for lønnsoppgjøret i år, sier Skjefstad Andersen.

Lønn viktigst

Hun understreker spesielt at Oslo kommunes største utfordringer er å ha høy kvalitet på velferdstjenestene, samtidig som det stilles økende krav til utdanning og kompetanse blant kommunens ansatte.

– Da må kommunen både klare å rekruttere, utvikle, beholde og mobilisere medarbeidere med tilstrekkelig og riktig kompetanse innen de ulike sektorene i kommunen, poengterer Skjefstad Andersen, samtidig som hun understreker hva det viktigste virkemiddelet er:

– Lønn! Vi har en klar forventning om at våre medlemsgrupper skal prioriteres i årets oppgjør. Lærerne og sykepleierne har stått i førstelinja under pandemien. I fjor tapte de terreng, og da må dette tas igjen i år. Selvfølgelig forventer en reallønnsvekst for alle våre medlemmer i dette oppgjøret.

Unio har derfor altså høye ambisjoner inn i tariffoppgjøret i 2021.

– Noen faktorer er det ikke vi som styrer. Prognosen fra Statistisk sentralbyrå (SSB) har eksempelvis en lønnsvekst på 2,1 prosent, mens de anslår prisveksten i 2021 til 2,5 prosent – mens TBU anslår en prisvekst på 2,8 prosent.

– Dermed antydes det en reallønnsnedgang på 0,4 til 0,5 prosent. Det er slike realiteter vi må forholde oss til, samtidig som vi har andre organisasjoner som vil kreve sitt – og vi har motparter. Dette blir altså ikke noe enkelt oppgjør.

Koronapandemien påvirker lønnsoppgjøret

Koronasituasjonen vil også denne gangen være et viktig bakteppe, minner Skjefstad Andersen om.

– Koronapandemien gjør at vi befinner oss i en ekstraordinær situasjon, som også vil ha innvirkning på åres lønnsoppgjør, men pandemien har på alvor vist hvor viktige Unios grupper er for verdiskapningen i samfunnet.

– Våre grupper, med den kompetansen vi besitter, er avgjørende for kvaliteten på de tjenestene som Oslo kommune skal levere til sine innbyggere. I årets hovedoppgjør vil derfor Unio kreve en klar reallønnsvekst for våre grupper, sier hun.

Forhandlingsstart i Oslo kommune er fredag 23. april.

Les mer om Unio Oslo kommune

I Oslo kommune har Unio snaut 13 000 medlemmer. Disse fordeler seg på følgende organisasjoner:
Utdanningsforbundet (9089 medlemmer), Norsk Sykepleierforbund (2759), Forskerforbundet (85), Norsk Fysioterapeutforbund (277), Det norske maskinistforbund (20) Akademikerforbundet (317), Norsk Ergoterapeutforbund (272), Presteforeningen (1) og Bibliotekarforbundet (100).