Lønnsoppgjøret 2021: Unio kommune

Steffen Handal er leder av Unio kommune.

– Vi forventer at alle får en klar reallønnsvekst i årets mellomoppgjør. Våre grupper tapte terreng også i 2020, dette forventer vi at det kompenseres for i år, sier Steffen Handal.

Publisert: 19. april 2021

Handal ble i november 2015 valgt til leder av Utdanningsforbundet, og har siden det også vært leder av forhandlingsutvalget til Unio kommune.

Mange har gjennom koronakrisen det siste året sett den store og samfunnskritiske betydningen våre medlemsgrupper har. Lærere i skoler og barnehager, sykepleiere og andre helsearbeidere har virkelig vist hvor viktige de er for fellesskapet og for samfunnet.

– Våre medlemsgrupper, både lærere og sykepleiere, har forventinger om at den ekstra innsatsen også skal anerkjennes lønnsmessig, sier Handal.

I tillegg er det åpenbart og godt dokumentert at samfunnet står foran store rekrutteringsutfordringer for våre yrkesgrupper.

– Disse rekrutteringsutfordringene kan ikke bli løst i dette lønnsoppgjøret alene. Men det haster med å komme i gang, fordi manglende rekruttering svekker tilbudene til befolkningen. Arbeidsgiverne har sammen med nasjonale myndigheter et stort ansvar for å finne en løsning i de kommende lønnsoppgjør, sier Handal.

Forhandlingsstart i kommunesektoren er onsdag 21. april.

Les mer om Unio kommune