Lønnsoppgjøret 2021: Unio KA

Kristian Mollestad er leder av Unio KA.

– Etter gjennomslag for våre viktigste krav gjennom streiken i hovedtariffoppgjøret i 2020, skal resultatene implementeres i årets mellomoppgjør, sier Unio KAs forhandlingsleder, Kristian Mollestad.

Publisert: 19. april 2021

– I fjor fikk vi, etter flere års usikkerhet, sikret at det lønnsnivået som ble etablert da boligordningen for prestene ble avviklet i 2015 opprettholdes også for framtidens prester. Det ble gjort ved endringer i lønnsgruppene for prester, med virkning fra 1. mai 2021. Dette må løses økonomisk i årets tariffoppgjør, forteller Mollestad.

– Et annet viktig krav vi fikk gjennomslag for gjennom streiken, var implementering av lønnsgruppe 4B for stillinger med krav om 4-årig universitets- eller høyskoleutdanning (spesialutdanning) med 1 års nødvendig tilleggsutdanning. I årets mellomoppgjør skal vi fylle lønnsgruppen med garantilønn og personer, og det vil også måtte tas av årets ramme, sier Mollestad.

– Selv med disse forhåndsavtalte elementene, må det likevel være rom for generelle tillegg og eventuell avsetning til lokale lønnsforhandlinger. Vi må sikre at kjøpekraften opprettholdes, sier forhandlingsleder Mollestad.

Partene i KA møtes som vanlig til tarifforhandlinger når de andre relevante tariffområdene (stat og KS) er avsluttet. Siste uke i juni er holdt av til forhandlinger.

– Vi får ikke våre tall fra teknisk beregnings- og statistikkutvalg før i siste halvdel av mai, men det er lite som tilsier at resultatet fra i fjor er noe særlig annerledes enn i andre tariffområder i offentlig sektor. Det innebærer et tilsvarende etterslep mot privat sektor som i KS og staten, sier Mollestad. 

Les mer om Unio KA