LØNNSOPPGJØRET 2021

Lønnsoppgjøret i 2021 er et mellomoppgjør. Tallene vi har, viser helt klart at offentlig sektor må prioriteres hvis en skal klare å beholde og rekruttere kvalifiserte ansatte blant utdanningsgruppene.

Unio omfatter 13 fagforbund med over 380 000 medlemmer. I lønnsoppgjørene forhandler forbundene gjennom Unios ulike forhandlingsutvalg på de fleste tariffområdene.

Forhandlingsutvalgene i Unio forhandler med arbeidsgivere på avtaleområdene medlemmene tilhører. Under lønnsoppgjøret fungerer Utdanningsforbundets leder, Steffen Handal, også som leder av Unios forhandlingsutvalg på KS-området. Det innebærer at han er forhandlingsleder for samtlige medlemmer på KS-området i Unio, som i tillegg til undervisningspersonale og barnehagelærere i kommunene også blant annet omfatter kommunalt ansatte sykepleiere. I tariffsammenheng er han altså forhandlingsleder og talsperson for både lærere og sykepleiere i kommunal sektor.

Det samme gjelder for Lill Sverresdatter Larsen i Spekter. Hun er leder for Norsk Sykepleierforbund, mens hun i tariffsammenheng er forhandlingsleder i hele Spekter-området. Likeledes er Forskerforbundets leder, Guro Elisabeth Lind, forhandlingsleder i Unios forhandlingsutvalg i staten, der for eksempel også våre medlemmer i Politiets Fellesforbund er.

Forhandlingsleder for Unio i Oslo kommune er Aina Skjefstad Andersen (Utdanningsforbundet). Forhandlingsleder for Unio i Virke er Kari Tangen (Norsk Sykepleierforbund). Forhandlingsleder for Unio i KA er Kristian Mollestad (Presteforeningen).

Forhandlingslederne om 2021-oppgjøret

Les hva Unios forhandlingsledere mener om årets lønnsoppgjør.

Les mer

Unio-leiaren om årets oppgjer

Vi står framleis i ein situasjon der samfunnet og arbeidslivet er prega av koronapandemien. Som hovudorganisasjon har vi engasjert oss og medverka til både forslag og løysingar på dei utfordringane dette har ført til. Det skal vi halde fram med.

Les meir

Unios uttalelse for lønnsoppgjøret

Unios inntektspolitiske uttalelse 2021 ble vedtatt av Unios styre 9. mars.

Les mer

Unio Podkast: Lønnsoppgjøret 2021 – hva nå?

Tolv minutter på øret er det du trenger for å bli informert om lønnsoppgjøret og hva Unio forventer i år.  – Vi må ha tilbake det vi tapte i fjor, sier forhandlingssjef Klemet Rønning-Aaby.

Hør podkasten

Siste fra lønnsoppgjøret:

Utdanningsforbundet har laget et par filmer om gangen i et lønnsoppgjør.