Lønnsoppgjøret 2020: Unio Spekter

Lill Sverresdatter Larsen er leder av Unio Spekter.

– I innledende forhandlinger ga Spekter uttrykk for stor bekymring for A/S Norge. Vi deler bekymringen, men mener løsningen også ligger i tariffoppgjør, sier Lill Sverresdatter Larsen, leder av Unio Spekter.

Publisert: 1. september 2020

I Spekter-området er allerede årets oppgjør i gang, og første del av forhandlingene ble gjennomført 25. august. I denne delen av forhandlingene avtales ikke noe om økonomi, men partene har blitt enige om noen prinsipper for videre prosesser for tariffoppgjøret.

– Jeg er tilfreds med at vi kom til enighet på dette trinnet, men det er ingen tvil om at det blir krevende runder fremover når vi skal komme til konkrete forhandlinger om økonomi, både sentralt og lokalt, sier Sverresdatter Larsen.

I virksomheter utenom helseforetak har de lokale forhandlingene startet, og det blir spennende å se hvordan det utvikler seg.

– Enigheten om at frontfaget skal være normen, kan ikke stå i veien for handlekraft og helt nødvendige tiltak for å møte de store utfordringene i velferdssamfunnet. Vi mener at det også i år må være rom for å prioritere de stille garantistene for et velfungerende velferdssamfunn – våre medlemmer, sier Sverresdatter Larsen.