Lønnsoppgjøret 2020: Unio Oslo kommune

Aina Skjefstad Andersen er leder av Unio Oslo kommune.

– Vi har et godt forhandlingsklima med Oslo kommune, og har tro på å komme frem til en forhandlingsløsning. Men vi er selvfølgelig godt forberedt, slik vi i er alle tariffoppgjør. Det viktigste i år er å sikre reallønnsvekst for alle medlemmene. 

Publisert: 1. september 2020

Det sier Aina Skjefstad Andersen, som er Unio Oslo kommunes forhandlingsleder.

– Koronapandemien gjør at vi befinner oss i en ekstraordinær situasjon, som også vil ha innvirkning på åres lønnsoppgjør. Men mange arbeidstakere, ikke minst våre medlemmer, har på forskjellig vis påtatt seg et stort ansvar for å håndtere situasjonen best mulig. I årets hovedoppgjør vil derfor Unio jobbe for reallønnsvekst, sier hun.

Skjefstad Andersen mener man nå har sett i enda større grad hvilken betydning arbeidet Unios medlemsgrupper utfører for samfunnet.

– Det er en forventning blant medlemmene om at den ekstra innsatsen som er lagt ned, skal gi uttelling i form av ekstra lønn, sier hun.

De største utfordringene Oslo kommune står overfor er å møte innbyggernes behov for høy kvalitet på velferdstjenestene, og de økende krav til utdanning og kompetanse blant kommunens ansatte. Og Unio er bekymret for at Oslo kommune ikke skal gjennomføre ønskede satsinger på grunn av de økonomiske rammene.

– En viktig forutsetning for å kunne møte disse utfordringene samlet, er blant annet at man lykkes med å rekruttere, utvikle, beholde og mobilisere medarbeidere med tilstrekkelig og riktig kompetanse innen kommunens ulike sektorer, uttaler Skjefstad Andersen.

– Selv om rekrutteringsproblemene ikke løses i dette oppgjøret, vil ikke problemene bli borte. Derfor han Oslo kommune et stort ansvar for å finne en løsning i kommende lønnsoppgjør, avslutter Skjefstad Andersen.

Forhandlingene i Oslo kommune starter 3. september.

Les mer om Unio Oslo kommune