Lønnsoppgjøret 2020: Unio kommune

Steffen Handal er leder av Unio kommune. Foto: Utdanningsforbundet

– Årets lønnsoppgjør er et unntaksår, men vi forventer at alle får reallønnsvekst. Selv om kaken i år er liten, skal vi minst ha vår del av den, sier Steffen Handal.

Publisert: 1. september 2020

Handal ble i november 2015 valgt til leder av Utdanningsforbundet, og har siden det også vært leder av forhandlingsutvalget til Unio kommune.

På grunn av koronapandemien ble oppgjøret utsatt i vår. Mye har skjedd i norsk økonomi og Unio er bekymret for at stramme økonomiske rammer de siste årene gjør at kommunene ligger bakpå i satsinger som ønskes gjennomført. En velfungerende kommunal sektor er en viktig buffer for norsk økonomi og for å unngå en ny nedstengning av samfunnet.

Alle må ta inn over seg at det er store problemer i norsk økonomi som følge av koronapandemien og nedstengningen som har vært.

– Det har ført til at også vi har vært nødt til å justere ned de ambisjoner og krav vi hadde i vinter. Det er ikke enkelt, understreker Handal.

Svært mange nordmenn har gjennom koronakrisen sett den store og samfunnskritiske betydningen våre medlemsgrupper har. Lærere i skoler og barnehager, sykepleiere og andre helsearbeidere har virkelig vist hvor viktige de er for fellesskapet og for samfunnet.

– Mange av våre medlemsgrupper, både lærere og sykepleiere, har gjennom koronakrisa fått velfortjent ros og applaus, og det er mange som har forventinger om at den ekstra innsatsen skal gi ekstra lønn, sier Steffen Handal.

I tillegg er det godt dokumentert at samfunnet står foran store rekrutteringsutfordringer for våre yrkesgrupper. Nylig ble det klart at 15 prosent av de som jobber som lærere i grunnskolen og 20 prosent i videregående ikke har lærerutdanning. Det mangler i dag 6000 sykepleiere og behovet er økende.

– De store rekrutteringsutfordringene vil ikke bli løst i dette lønnsoppgjøret. Men de vil likevel ikke bli borte. Arbeidsgiverne har sammen med nasjonale myndigheter et stort ansvar for å finne en løsning i kommende lønnsoppgjør, sier Handal.

Unio krever også at de som tar nødvendig utdanning eller videreutdanning skal gis rett til permisjon med full lønn under utdanningen. Dette er et viktig krav for å sikre et helt nødvendig kompetanseløft for kommunene.

Unio vil også løfte helsefremmende arbeidstidsordninger og behovet for endringer i dagens tariffestede arbeidsvilkår inn i forhandlingene.

Forhandlingsstart i kommunesektoren er 3. september.

Les mer om Unio kommune