Lønnsoppgjøret 2020: Unio KA

Kristian Mollestad er leder av Unio KA.

– Generelt forventer vi at lønnsoppgjøret i KA holder tritt med øvrige tariffområder. Kirken er i en krevende rekrutteringssituasjon og har ikke råd til å bli hengende etter lønnsmessig, sier Unio KAs forhandlingsleder, Kristian Mollestad.

Publisert: 1. september 2020

Partene i KA møtes til tarifforhandlinger når de andre relevante tariffområdene (stat og KS) er avsluttet.

Tallene fra teknisk beregnings- og statistikkutvalg i KA viser overhengs- og glidningstall inn i dette oppgjøret på om lag 1,7 prosent.

– Det er klart at dette vil kunne gi noen begrensninger på hva som vil være mulig å få igjennom i årets oppgjør. Samtidig har vi flere utestående tema fra hovedtariffoppgjøret i 2018 som skal tas opp igjen i disse forhandlingene, sier Mollestad.

Det dreier seg ikke minst om lønnsgruppene for prestestillingene i rettssubjektet Den norske kirke og OU-ordningen i henholdsvis fellesråd/menighetsråd og rettssubjektet Den norske kirke.

– Her har vi noen utfordringer som vi er helt nødt til å finne en løsning på i dette tariffoppgjøret. Ikke minst dreier det seg om hvilket lønnsnivå, hvilken garantilønn, som skal gjelder for kapellaner, sokneprester og prostiprester i kirken. En reduksjon i begynnerlønn på opp mot 60 000 kroner fra dagens nivå vil være vanskelig å akseptere, sier forhandlingsleder Mollestad.

Les mer om Unio KA