LØNNSOPPGJØRET 2020

Lønnsoppgjøret i 2020 er et hovedoppgjør, og i tillegg til å forhandle om lønn kan partene bli enige om å endre andre bestemmelser i tariffavtalene.

Unio omfatter 13 fagforbund med 375 000 medlemmer. I lønnsoppgjørene forhandler forbundene gjennom Unios ulike forhandlingsutvalg på de fleste tariffområdene.

Forhandlingsutvalgene i Unio forhandler med arbeidsgivere på avtaleområdene medlemmene tilhører. Under lønnsoppgjøret fungerer Utdanningsforbundets leder, Steffen Handal, også som leder av Unios forhandlingsutvalg på KS-området. Det innebærer at han er forhandlingsleder for samtlige medlemmer på KS-området i Unio, som i tillegg til undervisningspersonale og førskolelærere i kommunene også blant annet omfatter kommunalt ansatte sykepleiere. I tariffsammenheng er han altså forhandlingsleder og talsperson for både lærere og sykepleiere i kommunal sektor.

Det samme gjelder for Lill Sverresdatter Larsen i Spekter. Hun er leder for Norsk Sykepleierforbund, mens hun i tariffsammenheng er forhandlingsleder i hele Spekter-området. Likeledes er Forskerforbundets leder, Guro Elisabeth Lind, forhandlingsleder i Unios forhandlingsutvalg i staten, der for eksempel også våre medlemmer i Politiets Fellesforbund er.

Forhandlingsleder for Unio i Oslo kommune er Aina Skjefstad Andersen (Utdanningsforbundet). Forhandlingsleder for Unio i Virke er Kari Tangen (Norsk Sykepleierforbund). Forhandlingsleder for Unio i KA er Kristian Mollestad (Presteforeningen).

Forhandlingslederne om årets oppgjør

– Årets lønnsoppgjør er et unntaksår, men vi forventer at alle får reallønnsvekst. Selv om kaken i år er liten, skal vi minst ha vår del av den. Les mer

– Vi mener at det også i år må være rom for å prioritere de stille garantistene for et velfungerende velferdssamfunn – våre medlemmer. Les mer

– Våre medlemmer skal ha sin del av kaken. Vi forventer at alle får reallønnsvekst. Les mer

– Det viktigste i år er å sikre reallønnsvekst for alle medlemmene. Les mer

– Det viktigste for våre medlemmer i Virke er at de fortsatt har trygghet for at tariffområdet ikke blir et sted hvor det tilbys dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn i offentlig sektor. Les mer

– Generelt forventer vi at lønnsoppgjøret i KA holder tritt med øvrige tariffområder. Kirken er i en krevende rekrutteringssituasjon og har ikke råd til å bli hengende etter lønnsmessig. Les mer

Siste fra lønnsoppgjøret:

Utdanningsforbundet har laget et par filmer om gangen i et lønnsoppgjør.