LØNNS-

OPPGJØRET

2022

Om årets oppgjør

Unio omfatter 14 fagforbund med over 389 000 medlemmer. I lønnsoppgjørene forhandler forbundene gjennom Unios ulike forhandlingsutvalg på de fleste tariffområdene.

Lønnsoppgjøret i 2022 er et hovedoppgjør, der både lønn og arbeidsbetingelser forhandles. Offentlig sektor må prioriteres i oppgjøret. Det betyr at vi må ha en høyere ramme for offentlig sektor. Det er viktig for å beholde og rekruttere arbeidskraft med høyere utdanning – som hver eneste dag leverer livsnødvendige tjenester til barn, unge og voksne i hele Norge. Det handler om å sikre barn og unge utdanning og omsorg, og det handler om å sikre helsetjenester og trygghet i hverdagen til hele befolkningen.

Offentlig sektor består i stor grad av kvinnedominerte yrker hvor belastningen er for stor, folkene er for få og lønna er for lav. Høyere lønninger i offentlig sektor vil minske lønnsforskjellene i Norge. Løfter vi de som ligger midt i inntektsfordelingen blir lønnsforskjellene mindre.

Privat sektor har dessuten bevilget seg høyere lønninger enn det deres egne vurderinger og tall skulle tilsi. Og dermed etterlatt seg et stort etterslep på lønn i offentlig sektor. Slik kan vi ikke ha det. Derfor må ramma til offentlig sektor opp.

Foran lønnsoppgjøret

Forhandlingssjef Klemet Rønning-Aaby om frontfaget i Dagsnytt 18

Se opptaket