Unios hovedmål er å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre sysselsetting og økonomisk og sosial trygghet.

God utnyttelse av samfunnets ressurser krever offentlige tjenester av god kvalitet, høy sysselsetting, bedre inkludering og likestilling, samt gode rammevilkår i arbeidslivet. Dette kan oppnås bedre gjennom økt ressursinnsats og gjennom økt bruk av kvalifisert personell. Målet om økt kvalitet krever bl.a. at det satses mer på utdanningsgruppene og deres kompetanse.

Unio forhandler på seks tariffområder. Finn ditt område under på siden.

 

Siste nytt om tariff: