Tag arkiver: varsling

Varsling er ein verdi, ikkje eit problem

– Eit nasjonalt varslingsombod vil hjelpe både arbeidstakarar og arbeidsgivarar med å førebyggje og handtere [...]