STREIK I KA

Vi streiker fordi arbeidsgiveren i kirken nekter å sikre framtidens prester dagens lønnsnivå. Utdanning skal lønne seg – også i kirken! Den lønnspolitikken arbeidsgiver legger opp til, vil få negative konsekvenser også for andre med høyere utdanning i kirken.

Siste nytt om KA-streiken: