Sjeføkonom i Unio

Unios sjeføkonom gjennom de siste 21 årene går over i annen stilling i organisasjonen. Vi søker derfor hans etterfølger.

Sjeføkonomen er sentral i arbeidet med å utforme Unios politikk på det samfunnsøkonomiske området. Arbeidsoppgavene er knyttet til makroøkonomi, lønns- og inntektspolitikk, herunder arbeid med statsbudsjettet. Unios sjeføkonom representerer hovedorganisasjonen i ulike råd og utvalg.

Sjeføkonomen har en viktig funksjon som rådgiver for politisk ledelse.

Det kreves høyere økonomisk utdanning, kjennskap til fagbevegelsen og søkere bør ha relevant arbeidserfaring. Skriftlig og muntlig framstillingsevne vektlegges.

Unio tilbyr:

  • konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
  • offentlig tjenestepensjon i KLP
  • faglig og personlig utvikling i en aktiv og engasjert organisasjon
  • trivelige kollegaer med høyt faglig nivå

CV og søknad registreres på finn.no eller sendes til [email protected]. Søknadsfrist er 1. mars 2023.

Unios sekretariat ligger i Stortingsgata 2 i Oslo.

Unio er Norges største hovedorganisasjon for arbeidstakere med høyere utdanning. Vi har om lag 400 000 medlemmer fordelt på 14 medlemsforbund: Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Forskerforbundet, Politiets Fellesforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Det norske maskinistforbund, Akademikerforbundet, Norsk Ergoterapeutforbund, Norsk Radiografforbund, Presteforeningen, Bibliotekarforbundet, Norsk Tannpleierforening, Skatterevisorenes Forening og Det Norske Diakonforbund.

Kontakt

Jon Olav Bjergene
sekretariatssjef i Unio

mobil: 951 79 573
[email protected]
www.unio.no